Flag Counter
Chorzów wczoraj, dziś i jutro

Rogów i okolice.

czwartek, 20 września 2012

 

W drodze - Rabsztyn

 

Kawka w lesie

 

Na cmentarzu

 

 

Samotny bratek

  

W Rogowie

 

Pustaki - pozostałości po domu babci

 

Gdzieś tu stał dom babci

 

Tu była droga do domu - przejście wzdłuż płotu (kiedy drewnianego)

 

Stawisko

 

Buraczki :-)

 

 

 

 

piątek, 26 sierpnia 2011

Rabsztyn

Kozłów

 

 

Rogów

 

Przybysławice

 

 

 

Pozdrowienia dla nieobecnego, zapracowanego Bogdana !!!

wtorek, 17 maja 2011
wtorek, 22 czerwca 2010

 

W dniu 11 czerwca 2010 r. Pan Krzysztof Kępa - przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego, Mieczysław Bertek - Starosta Powiatu Miechowskiego, Dariusz Marczewski - Członek zarządu Starostwa Powiatowego oraz Wójt Gminy Kozłów dokonali uroczystego przecięcia wstęgi otwierającego kompleks sportowy wybudowany w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012".

 

http://www.kozlow.pl

 

wtorek, 02 marca 2010
Bartłomiej Kuraś

Władze małopolskiego Kozłowa na dzisiejszej sesji mają nadać największemu placowi w gminie, na którym straszy dawny kombinat młynarski, imię Prywatyzacji III RP. Pomysł popiera PiS.

Będzie to jedyny plac o takiej nazwie w Polsce. I pierwszy w Kozłowie, któremu zostanie nadane imię. Bo do tej pory w tej niewielkiej miejscowości ulice i place nie miały nazw. - Taka nazwa powinna teraz pomóc rozwojowi i prestiżowi Kozłowa - uważa Jacek Osuch, poseł PiS-u z tego terenu.

- Ale sytuacja jest nadzwyczajna, dlatego postanowiliśmy na uroczystej sesji nadać imię pierwszemu placowi w Kozłowie. Imię niezwyczajne - podkreśla Robert Nielaba, zastępca wójta gminy i pomysłodawca nadania nazwy. - Mamy do tego pełne prawo. Ustawa o samorządzie pozwala lokalnym władzom nadawać nazwy ulicom i placom - dodaje.

Skąd taka nazwa? - To rodzaj prowokacji, która ma uzmysłowić, że nie wszędzie w Polsce prywatyzacja wyszła ludziom na dobre. I że rządzący nic nie robią, by tę sytuację rozwiązać - argumentuje wicewójt Nielaba.

Fot. Mateusz Skwarczek / AG

Robert Nielaba, zastępca wójta gminy Kozłów


Na placu, który od piątku będzie nosił imię Prywatyzacji III RP, straszą zrujnowane budynki dawnego kombinatu młynarskiego z 30-metrowymi silosami zbożowymi. "Właściciele - zarówno prywatni, jak i skarb państwa - nie wykazali do tej pory zainteresowania skutecznym załatwieniem problemu. Majątek byłego przedsiębiorstwa stał się praktycznie mieniem porzuconym. Mamy nadzieję, że tak niekonwencjonalne działanie rady gminy przyczyni się do pomyślnego załatwienia sprawy" - czytamy w zaproszeniu na piątkową sesję w Kozłowie.

- Za komuny to był jeden z największych zakładów zbożowo-młynarskich w Polsce. Pracował pełną parą. A teraz praktycznie ruiny z tego zostały. Dlatego jako radni chcemy zwrócić uwagę na ten problem i jednogłośnie przegłosujemy uchwałę o nadaniu nazwy dla placu. Rada jest przekonana w tym temacie - zapowiada Jan Zbigniew Basa, przewodniczący rady gminy i były pracownik kombinatu młynarskiego.

Władze gminy popierają okoliczni rolnicy. - Młyn przyjmował całe zboże, jakie nam wyrosło. Ustawiały się długie kolejki traktorów z przyczepami załadowanymi pszenicą. A teraz to już się zboża nie opłaca uprawiać, bo nie ma go gdzie sprzedać - żali się Jerzy Ptak.

Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie SA w Kozłowie zamknięto w roku 2000. Na ponad ośmiu hektarach dawnego kombinatu wciąż stoją zrujnowane budynki - młyn, kaszarnia, 30-metrowe silosy z bocznicą kolejową, zbudowane w latach 60. i 70. W 1997 r. Narodowy Fundusz Inwestycyjny sprzedał 60 procent udziałów w spółce. Reszta akcji pozostała własnością skarbu państwa i pracowników. Nabywcą, za ok. 1,3 mln zł, zostały dwie prywatne firmy. Nowi właściciele obiecali, że zakład nadal będzie pracował. Na dzień młynarza sprowadzili nawet kabaret i na festynie za darmo lali piwo. Ale interes nie wyszedł, kombinat młynarski zbankrutował.

- I od tego czasu nic się z tymi zakładami nie dzieje. Może nadanie nazwy temu terenowi sprowokuje władze państwa do zajęcia się tematem? - ma nadzieję wicewójt Nielaba.

Inicjatywę lokalnych władz popiera PiS. - W najbliższych dniach wybieram się do Kozłowa, by porozmawiać z mieszkańcami gminy o ich problemach. Pomysł z nazwą placu jest kontrowersyjny, ale może pomóc ludziom - uważa Jacek Osuch z PiS-u.

To nie pierwszy taki przypadek w Małopolsce. W 2006 r. działacze PiS-u opowiadali się za zmianą Placu im. III RP w Jodłowniku na Plac im. IV RP. Po przegranych wyborach parlamentarnych w 2007 r. wycofali się z tego pomysłu.

- Jeśli teraz ludzie w Kozłowie chcą nadać placowi imię Prywatyzacji III RP, by zwrócić uwagę na swoje problemy, to ja ich całkowicie popieram - deklaruje poseł Jacek Osuch.

Źródło: Gazeta Wyborcza Kraków
czwartek, 05 marca 2009

ROGÓW - (Rogow - 1564, 1581, 1629). Liczba mieszkańców - ok. 145.
Wieś leży na południowy-wschód od Kozłowa. Rozłożona jest w dolinie górnej Nidzicy. Wieś powstała w średniowieczu i należała do rodów pieczętujących się herbem Starykoń. Jan Długosz w Liber Beneficiorum podaje , że wieś należała do Mikołaja i Jana Synowców herbu Starykoń. We wsi był folwark rycerski i 7 łanów kmiecych oraz karczmę z rolą, z których dziesięcinę oddawano biskupom z kapituły krakowskiej. Niedługo potem
co najmniej część Rogowa była już Krystyna Minockiego z Minogi herbu Nowina, a część w posiadaniu Jana Słupskiego herbu Drużyna - od 1481 roku był mężem siostry Katarzyny Kozłowskiej - Elżbiety, która wniosła mu właśnie w posagu część Kozłowa, Januszowice, Stanowiska i część Rogowa. W roku 1517 tenże Jan Słupski sprzedaje za 1500 florenów, Krystynowi Minockiemu z Minogi (współwłaścicielowi części Rogowa) herbu Nowina, wszystkie wspomniane wyżej dobra. Od początku istnienia wieś należała do parafii p.w. św. Wojciecha Biskupa Męczennika w Książu Wielkim. W latach 1965/82 wybudowano w Przybysławicach kościół p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Zgodnie z danymi rejestru poborowego z roku 1581 wieś należała do Stanisława Minockiego herbu Nowina, a we wsi było 3 1 łana kmiecego, 1 zagrodnik z rolą, 5 pogorzałych zagrodników, 1 zagrodnik bez roli, 2 komorników bez bydła i karczma na 1 łana. W Rogowie był folwark szlachecki. W następnych latach (od 1582/1601) tereny te znalazły się w ordynacji pińczowskiej należącej do Gonzaga-Myszkowskich. Kolejny rejestr poborowy z roku 1629 podaje, że wieś należy do Stanisława Myszkowskiego herbu Jastrzębiec, a we wsi było w tym czasie: 5 łanów kmiecych, 2 komorników z bydłem, 4 rzemieślników, 1 młyn z kołem dorocznym i karczma na 1 łana. W roku 1727 w wyniku koligacji małżeńskich rozległe dobra Myszkowskich z Książa Wielkiego przejęli Wielopolscy herbu Starykoń. Do swojego nazwiska dodali człon - Myszkowski. Między 1783, a 1809 rokiem wieś i folwark należały do Franciszka z Gonzagi Wielopolskiego-Myszkowskiego herbu Starykoń i we wsi było: 30 dymów: dwór (zamieszkały przez 6-cio osobową rodzinę szlachecką - dzierżawców), budynek folwarczny, 6 domów kmiecych, 15 chałup zagrodników, 1 karczma (zamieszkała przez 7 osobową rodzinę żydowską) 3 chaty chałupników-rzemieślników. We wsi mieszkało 150-166 osób. W roku 1827 wieś miała 30 dymów i 95 mieszkańców. W roku 1867 dobra Rogów składały się z folwarków: Rogów, Potulin, Kobiele, Kęsów i Praszka. Obejmowały one 1775 mórg. Sama wieś liczyła 48 gospodarstw i 192 morgi. Do roku 1945 swoje dobra we wsi posiadali książęta Wielopolscy.

Informacje pochodzą ze strony URZĘDU GMINY KOZŁÓW.

http://www.kozlow.pl/

wtorek, 02 grudnia 2008

Napis na tablicy z nazwą miejscowości "HRABSTWO ROGÓW" chyba mija się z prawdą. Kto zna to miejsce chyba wie o czym piszę. Może bardziej na miejscu byłby napis "HRABSTWO KOZŁÓW" na innej tablicy? Proszę przeczytać o historii Kozłowa.

Pierwsza wzmianka historyczna o Kozłowie i parafii leżących na obszarze Ziemi Miechowskiej pojawiła się za panowania Bolesława V Wstydliwego (1233 -1279) Księcia Sandomiersko - Krakowskiego. Nadaje on przywilej dla Klasztoru Panien Franciszkańskich Klarysek w Zawichoście w r. 1257, mocą którego klasztor ten pobierał z Kozłowa roczną dziesięcinę wartości 6 grzywien srebra.

Za panowania tego księcia w roku 1241 następuje wielki najazd Tatarów na te ziemie, który niszczył i palił miasta i wsie. Kozłów również nie uchronił się przed Tatarami. Istniejący drewniany kościół książęcy po zrabowaniu został spalony, a ludność Kozłowa znalazła schronienie w niedostępnych dla wroga kniejach.

W 1288 za panowania księcia Leszka Czarnego przystąpiono do odbudowy spalonego kościoła. Powstał nowy kościół już nie książęcy ale parafialny pod wezwaniem Wszystkich Świętych. Kościół ten przetrwał ok. 150 lat i był świadkiem wielu tragicznych wydarzeń w czasie walk dzielnicowych książąt o władzę nad krajem i jego zjednoczenie.

Właścicielami Kozłowa przez dłuższy czas był ród Comesów kasztelanów kozłowskich herbu LIS. Ród ten spowodował rozwój tego regionu przez wykarczowanie okolicznych lasów, planowe osadnictwo i powiększanie obszaru uprawnej ziemi. Na to wskazują nazwy okolicznych wsi: Karczowice, Przysieka, Wola itd.

 
Fot 1. Kościół Parafialny w Kozłowie 

Fundatorzy kościoła parafialnego byli z potężnego rodu średniowiecznego Lisów, który w XII, XIII i XIV w. sprawował główne urzędy na dworach panujących książąt dzielnicowych i królów polskich.

Władysław Łokietek za sprawą Mikołaja Lisa. wojewody krakowskiego i Pakosława Lisa z Mstyczowa - kasztelana sandomierskiego zjednoczył Królestwo i koronował się na króla. Nadał temu rodowi główne urzędy w dzielnicy krakowskiej i łęczycko - sieradzkiej.

Za pierwszego poświadczonego źródłowo właściciela Kozłowa należy uznać Piotra z Kozłowa, syna kasztelana wiślickiego Andrzeja, a wnuka kasztelana sandomierskiego i później krakowskiego Pakosława z Mstyczowa. Jego synami byli Mściwej z Kozłowa i Piotr z Marcinowie. Mściwej z Kozłowa przejął po ojcu Kozłów wraz z przyległymi dobrami.

Ojcu Piotrowi i synowi Mściwojowi przypisuje się budowę założenia obronnego - bezpiecznej siedziby dla zwartego majątku - jako ufortyfikowanej rezydencji dziedziców rozległego klucza własności ziemskich, którego centrum znajdowało się w Kozłowie. Relikty tego założenia obronnego znajdują się (słabo zarysowane) na podmokłych łąkach na wschód od Kozłowa. Pierwszy raz istnienie rezydencji w Kozłowie poświadczają dokumenty z 1381 roku w postaci zapisu „curia", a następnie w księgach ziemskich krakowskich w dokumencie z roku 1394 występuje kapelan „de curia" czyli kapelan kaplicy dworskiej w Kozłowie. Lokalizacja tej rezydencji w sytuacji istnienia wokół Kozłowa płaskiego terenu zdecydowana została wśród podmokłych łąk. Przypuszczeniu temu zdają się zaświadczyć nieznaczne nasypy ziemne i centralny nasyp o kształcie elipsy o wymiarach ok. 55 x 35 m i przylegający doń od południa „aneks" również o podstawie owalnej o wymiarach ok. 23 x 18 m. Oba te człony założenia dzieliła fosa o szerokości 14 - 16 m.

Brak jest dokładniejszych danych na temat użytkowania tej rezydencji. Prawdopodobnie upadek jej nastąpił gwałtownie w wyniku pożaru zabudowań, który miał miejsce przed końcem XV wieku. Nie ma również dowodów świadczących o podejmowaniu prób odbudowania rezydencji. W roku 1407 Mściwoj wycofał się z życia publicznego i zrzekł się na rzecz syna Mikołaja majątków ziemskich. Zmarł po 1411 roku - został pochowany wraz z żoną Świętochną w klasztorze 0.0. Cystersów w Jędrzejowie.

Mikołaj piszący się z Kozłowa zaliczany jest do wąskiego grona najświatlejszych ludzi polskiego średniowiecza - w latach 1410 - 1411 osiągnął godność rektora Uniwersytetu Krakowskiego, a w latach 1414 - 1420 sprawował funkcję wicekanclerza tegoż Uniwersytetu.

Mściwoj po swojej śmierci pozostawił licznych spadkobierców. Pierwszy z nich Jarosław i drugi Jan oraz Katarzyna otrzymali całą posiadłość Kozłowa. W 1444 r. Jarosław herbu Lis przystąpił do budowy nowego kościoła z drewna modrzewiowego pod wezwaniem Wszystkich Świętych. Po Jarosławie właścicielem Kozłowa jest jego syn Comes Jakub.

Linia rodu Lisów Kozłowskich wykazuje tendencje zamierania. Na tych ostatnich właścicielach urywa się kronika średniowieczna kasztelanów z Kozłowa.

W XV w. Kozłów jednak nadal istnieje jako ważna osada handlowa, rozwija się jako parafia mająca opiekuna i protektora . Powstaje tutaj szkoła przy Kościele, ochronka dla starców, szpital, wikariat i plebania . Fundator parafii Mszczuj zapewnia środki na ich utrzymanie.

Obszar parafii Kozłów wg aktu fundacyjnego z 1381 r. Lisa Mściwoja obejmował następujące wsie:  Kozłów,  Rogów,  Stanowiska  (Bogdanów). Przybysławice, Łazików, Bryzdzyn, Konaszówka, Głowiany (Głogowiany), Wierzbica, Zamek - Kozłów, Czarna Rogoża i Wola - razem 13 wsi. Natomiast hrabstwo Kozłów było trzykrotnie większe (od Czepiec do Trzonowa i od Pękosławia do Mianocic i Częstochowie nad Nidą).

W XVI - XVII wieku Kozłów zaliczał się do największych osad w tej okolicy. Było wówczas w Kozłowie 12 - 12.5 łana kmiecego. 7 zagród z rolami, 2 komorników, karczma i rzemieślnik. W roku 1791 Kozłów miał 34 domy ( w tym .młyn i browar) oraz na gruntach plebańskich 12 domów ( w tym plebania i szpital) i ogółem 315 mieszkańców ( w tym 6 szlachty i 6 Żydów). Do bogatszych wsi w tym czasie zliczały się Kępie, Przysieka, Karczowice, Marcinowice i Wolica.

W XVII w. Kozłów należał do powiatu Księskiego, ponieważ ziemia miechowska była terytorialnie rozdzielona między powiaty Księski i Proszowicki. W roku 1287 lub 1288 Kozłów był złupiony przez Tatarów cofających się spod Krakowa po nieudanej próbie zdobycia tego miasta.

W latach 1655 - 1702 najazdy szwedzkie pustoszyły ziemię miechowską.

W 1665 r. nastąpił przemarsz wojsk, na czele których stał marszałek wielki koronny i hetman polny koronny Jerzy Lubomirski w czasie rokoszu przeciwko królowi Janowi Kazimierzowi. W 1764 nawiedziło ziemię miechowską trzęsienie ziemi, a w 1749 r. nalot szarańczy.

W roku 1795 po ostatnim rozbiorze Polski tereny Kozłowa znalazły się pod zaborem austriackim w granicach Galicji Nowej lub Zachodniej. W XVIII w. osiedlili się na ziemi miechowskiej Żydzi, których w parafii Kozłów było 13 osób - trudnili się produkcją gorzałki, piwa, sklepikarstwem, handlem domokrążnym i faktorstwem.

Ziemia miechowska weszła w skład cyrkułu krakowskiego, a od 1796 w skład cyrkułu w Końskich, do którego włączony został Kozłów. W 1809 wojska Księstwa Warszawskiego pod wodzą księcia Józefa Poniatowskiego dążąc szlakiem przez Miechów wkroczyły do Krakowa - Galicja Zachodnia została wcielona do Księstwa.

Po klęsce Napoleona - na Kongresie Wiedeńskim w 1815 r. z części Księstwa Warszawskiego powstało Królestwo Polskie z carem Aleksandrem l jako królem Polski. Utworzono województwa m.in. krakowskie w skład którego weszły obwody, a m.in. obwód miechowski. Kozłów był wtedy gmina wiejską.

Po stłumieniu powstania listopadowego rozpoczął się okres likwidowania swobód i praw obywatelskich, okres ucisku narodowościowego i rusyfikacji. W 1832 r. nastąpiło przyłączenie Królestwa Polskiego do cesarstwa rosyjskiego. W 1837 r. nazwy „województwo" zamieniono na „gubernia", a powiat miechowski włączono do guberni radomskiej. Po roku 1863 wprowadzono język rosyjski jako urzędowy.

1866 r. powiat miechowski, a z nim i Kozłów, włączono do nowo utworzonej guberni kieleckiej.

Pracę oświatową na wsi po likwidacji w 1905 r. Jutrzenki" przejęła tzw. Macierz Szkolna (zlikwidowana w 1907 r.), a akcje społeczno - gospodarczą przejęły Kołka Rolnicze.

W 1912 r. powstało w Kozłowie „Kółko Rolnicze", którego celem była praca oświatowa  z zakresu rolnictwa poprzez odczyty, pogadanki, wycieczki, kursy rolnicze, zakładanie bibliotek, zaopatrywanie członków w nawozy, nasiona. W tym czasie powstały również gminne kasy pożyczkowe - oszczędnościowe.

Jednym z działaczy chłopskich realizujących hasło „Sami sobie stworzymy lepszą przyszłość" był m.in. Jan Tabor z Bogdanowa.

W 1934 r. powstała linia kolejowa Kraków - Warszawa. Powiat miechowski (w skład którego wchodził Kozłów) należał do najbardziej przeludnionych terenów (114 osób na 1 km2).

Przed II wojną światową (1939 r.) powstała w Kozłowie Spółdzielnia Mleczarska.

Ksiądz Wiśniewski z Kozłowa należał do Stronnictwa Narodowej Demokracji, a Jan Tabor z Bogdanowa do PSL „Wyzwolenie". W 1919 r. Jan Tabor został posłem do Sejmu Ustawodawczego. Przy następnych wyborach do Sejmu (bojkotowanych przez Stronnictwo Ludowe) Jan Tabor przyłączył się do tzw. grupy „Kazichłopów" z Andrzejem Waleronem na czele, aby nie utracić mandatu poselskiego. W 1935 r. Jan Tabor został usunięty ze Stronnictwa Chłopskiego. W 1928 r. zapoczątkował swą działalność na terenie kozłowa Związek Młodzieży Chłopskiej R. P. „Wid".

6 września 1939 r. wkroczyli do Kozłowa Niemcy - rozpoczęła się II wojna światowa. Kozłów wraz z ziemią miechowską i innymi terenami Polski włączony do Generalnej Guberni.

© M. Zieliński - Urząd Gminy Kozłów

  Aktualizacja: 02.12.2008 r. (inż. Michał Syska)

http://www.kozlow.pl