Flag Counter
Chorzów wczoraj, dziś i jutro

Kalina

piątek, 07 marca 2014

Staw Kalina w Świętochłowicach: Przez jakiś czas smród będzie większy niż obecnie, ale warto się pomęczyć, żeby potem cieszyć nową jakością powietrza i pięknym przyrodniczym terenem – taki można podsumować spotkanie z mieszkańcami miasta ws. rewitalizacji stawu Kalina. W Szkole Podstawowej nr 8 zjawiło się około 250 osób. Była merytoryczna dyskusja na temat rewitalizacji Kaliny.

Staw Kalina w Świętochłowicach

Staw Kalina w Świętochłowicach: spotkanie w sprawie rewitalizacji stawu            ZA

Sala gimnastyczna w SP nr 8 wypełniła się w całości. Mieszkańcy dzielnicy Zgoda licznie
odpowiedzieli na zaproszenie prezydenta miasta. I nic w tym dziwnego, bo sprawa bomby ekologicznej jaką jest staw Kalina już od kilkudziesięciu lat jest dla nich priorytetem. Prezydent Dawid Kostempski podkreśla, że oczyszczenie Kaliny to również priorytetowy projekt dla całego miasta.

Staw Kalina w Świętochłowicach: Największa inwestycja w historii

-Mamy ekologiczną bombę i musimy ją rozbroić. W przeszłości próbowano już to zrobić, ale nie udało się. Wszystko przeanalizowaliśmy i postanowiliśmy oczyścić staw, biorąc pod uwagę wszystkie najnowsze technologie – mówi Dawid Kostempski.

- To największa w historii miasta inwestycja, którą Świętochłowice zrealizują samodzielnie – dodaje. Prezydent zwraca uwagę, że inwestycja nie byłaby możliwa, gdyby nie ogromne dofinansowanie z Unii Europejskiej. Łączny koszt inwestycji wynosi 29 977 780 zł, z czego 85% to
unijne dofinansowanie (25481113), 12% pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach (4 328 587), a zaledwie trzy procent to wkład gminy (168 079).

- Nie można przespać takiej szansy jaką daje nam Unia Europejska. Może już nigdy nie wyciągnąć do nas tak pomocnej dłoni – tłumaczy prezydent Świętochłowic.

Staw Kalina w Świętochłowicach: Koniec rewitalizacji w lipcu 2015

Prace przy stawie Kalina rozpoczną się w najbliższym czasie, a mają zakończyć się do 31 lipca 2015.

Będą podzielone na kilka etapów. Po pierwsze zostanie stworzona bariera fizyczna w postaci szczelnej ściany, która oddzieli hałdę od stawu. Potem plan zakłada wykonanie drenażu odprowadzającego odcieki z hałdy oraz deszczówkę do przepompowni przy ul. Komandra, skąd zostanie dostarczona do oczyszczalni ścieków Klimzowiec.

W drugim etapie zostanie wybudowana tymczasowa kwatera (1/3 stawu) odwadniania osadów dennych. Ponadto zostanie wykonana ściana oddzielająca kwaterę od stawu. Kolejne zadanie to przepompowanie osadów dennych pogłębiarkami ssącymi ze stawu do tymczasowej kwatery. Osady denne w następnym etapie po odwodnieniu zostaną przetransportowane do spalarni Port-Serwis w Gdańsku.

Trzeci etap rewitalizacji obejmuje: napowietrzenie oczyszczonego stawu za pomocą aeratorów, które przyspieszą proces samooczyszczania stawu. Napowietrzenie będzie największą niedogodnością dla mieszkańców. To właśnie podczas tego procesu będzie najbardziej śmierdzieć.
Mieszkańcy dostali zapewnienie, że fetor nie będzie zagrażać ich zdrowiu, a jakoś powietrza będzie cały czas kontrolowana.

W czwartym etapie nastąpi rozbiórka zbiornika retencyjnego odcieków spływających z hałdy, budowa studni zbiorczej w miejscu rozebranego zbiornika, a także przykrycie komory mieszania
przepompowni przy ul. Komandra.

Staw Kalina w Świętochłowicach: Będą ryby w Kalinie

Kiedy staw Kalina nie będzie już zanieczyszczony i przestanie odstraszać swoim zapachem,
Świętochłowice zyskają teren, który będzie wartościowy przyrodniczo. Wokół Kaliny zostaną zasadzone: 273 drzewa liściaste, 4 drzewa iglaste, 1456 krzewów. Do tego powstanie prawie 5 ha trawnika. Poza tym stworzone zostaną ścieżki, staną ławki oraz zostaną zamontowane 44 latarnie.

- Będzie trudno podczas rewitalizacji. Mieszkańcy Zgody wiedzą, że kiedy opadanie poziom wody, to zaczyna mocniej śmierdzieć. Podczas oczyszczania będzie hałas, będą przede wszystkim bardzo nieprzyjemne zapachy, ale warto przetrwać te trudy, by raz na zawsze rozwiązać problem zanieczyszczonej Kaliny – podkreśla Dawid Kostempski.

- Zyskamy bardzo atrakcyjny teren, w stawie znowu pojawią się ryby – dodaje prezydent miasta.

Zdzisław Seweryn, prezes zarządu firmy VIG z Dąbrowy Górniczej (jedna z trzech firm w konsorcjum, które oczyści Kalinę) przyznaje, że będzie to trudne zadanie, ale jego firma ma doświadczenie i jest gotowa sprostać temu wyzwaniu. Prezes przedstawiał dokonania swojej firmy, ale zrobił to zbyt rozbudowanej formie. Znudzeni mieszkańcy po kilku minutach zaczęli protestować, bo przyszli rozmawiać o Kalinie, a nie doświadczeniach wykonawcy.


Mieszkańcy zadali wiele, merytorycznych pytań. Jutro na naszym portalu przedstawimy wam te pytania i odpowiedzi jakie uzyskali od urzędników oraz wykonawcy.

Czytaj więcej: Staw Kalina w Świętochłowicach zostanie oczyszczony za prawie 30 mln
07:45, vlodo-bart , Kalina
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 03 lutego 2014

Staw Kalina w Świętochłowicach zostanie oczyszczony za prawie 30 mln zł przez konsorcjum trzech firm. Pierwsze prace mają się rozpocząć 1 marca. Mieszkańcy muszą się liczyć z nieprzyjemnym zapachem pochodzącym z wydobywania osadów dennych.

Staw Kalina w Świętochłowicach zostanie oczyszczony za prawie 30 mln zł


W poniedziałek (3 lutego) została podpisana umowa między Urzędem Miasta w Świętochłowicach a konsorcjum trzech firm: Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowo-Handlowym VIG z Dąbrowy Górniczej, Port Service z Gdańska i PPR Complex z Krakowa, które zajmie się oczyszczaniem stawu Kalina. - Moje konsorcjum jest tak skonstruowane, że pozwala na zrealizowanie wszystkich prac związanych z przedsięwzięciem - wyjaśnia Zdzisław Seweryn, prezes zarządu VIG z Dąbrowy Górniczej.

Od jutra nastąpi pełna mobilizacja ludzi i sprzętu. W ciągu tygodnia przejmiemy teren, a od 1 marca zaczniemy realizować zadanie - dodaje Zdzisław Seweryn.

Prezes zarządu VIG, jak i władze Świętochłowic nie ukrywają, że pierwszy etap prac będzie bardzo uciążliwy dla mieszkańców pobliskich domów. W szczególności chodzi o nieprzyjemny zapach.

- Ostatnie dziesięciolecia pokazywały, że próby oczyszczania stawu ze wszystkich zanieczyszczeń okazywały się mało skuteczne. Od 2011 roku zaczęliśmy intensywne poszukiwania środków
finansowych na realizację tego przedsięwzięcia i stworzenie takiej technologii, która w sposób skuteczny i efektywny pozwoli przywrócić wartości przyrodnicze w tym miejscu - wyjaśnia Dawid Kostempski, prezydent Świętochłowic. Według obliczeń inwestycja ta miała kosztować 52 mln zł. Jednak po przetargu okazało się, że konsorcjum jest w stanie to zrobić za prawie 30 mln zł.

Wkrótce rozpoczną się spotkania z mieszkańcami dzielnicy Zgoda, na których będą informowani na bieżąco z postępami prac. Powołany też zostanie pełnomocnik ds. komunikacji społecznych tego projektu, który będzie odbierał telefony 24 godzin na dobę, rozwiewał wszelkie wątpliwości mieszkańców. Oprócz tego wśród świętochłowiczan będą rozprowadzane ulotki.

 
Od wielu lat mieszkańcy dzielnicy Zgoda skarżą się na nieprzyjemny zapach, który wydobywa się ze stawu Kalina. Został on zanieczyszczony przez pobliskie Zakłady Chemiczne Hajduki. Zbiornik powstał przed I wojną światową, w wyniku osiadania terenu spowodowanego eksploatacją płytko zalegających złóż węgla kamiennego. Można było wtedy w stawie łowić ryby, a nawet kąpać się. W latach 1928-1939 funkcjonował tutaj również ośrodek rekreacyjny z kąpieliskiem. Do początku lat 50-tych staw był w miarę czysty.

14:26, vlodo-bart , Kalina
Link Komentarze (1) »
wtorek, 21 stycznia 2014

Staw Kalina w Świętochłowicach: Komisja przetargowa wyłoniła wykonawcę, który zajmie się oczyszczeniem stawu w Zgodzie. Firma, która przegrała, złożyła odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, lecz ta podtrzymała decyzję komisji przetargowej.

Staw Kalina w Świętochłowicach (wizualizacja)

Staw Kalina w Świętochłowicach (wizualizacja)

Staw Kalina w Świętochłowicach (wizualizacja)

Staw Kalina w Świętochłowicach

Komisja przetargowa, wyłoniła spośród dwóch złożonych ofert, wykonawcę oczyszczenie stawu Kalina. Staw Kalina w Świętochłowicach zostanie oczyszczony przez konsorcjum trzech firm:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe VIG z Dąbrowy Górniczej, Port Service z Gdańska i PPR Complex z Krakowa. Ta oferta została najwyżej oceniona przez komisję przetargową.

Natomiast oferta firmy Mo-BRUK z Korzennej Niecew (pow. Nowy Sącz) została odrzucona. Właściciele firmy nie zgodzili się z decyzją komisji przetargowej i odwołała się do Krajowej Izby Odwoławczej. - Utrzymała ona decyzję komisji przetargowej - wyjaśnia Krzysztof Maciejczyk,
rzecznik świętochłowickiego magistratu. Władze miasta mogą podpisać umowę z wyłonionym wykonawcą, czyli konsorcjum trzech firm, ale nadal przegrany oferent w ciągu siedmiu dni może skierować sprawę do sądu okręgowego. Jednakże musiałby wpłacić ponad 2,5 mln opłaty sądowej, czyli 5 proc. wartości przedmiotu sporu.

11:47, vlodo-bart , Kalina
Link Dodaj komentarz »