Flag Counter
Chorzów wczoraj, dziś i jutro

Remont estakady

piątek, 04 października 2013

NaszeMiasto.pl

Estakada w Chorzowie została wybudowana w 1978 roku. Od tamtej pory nie przeszła poważniejszego remontu aż do stycznia 2012 roku, kiedy ruszyła wielka przebudowa tej drogi. Po 17 miesiącach estakada została wreszcie oddana do użytku. Właśnie minęły trzy miesiące od jej otwarcia.

Estakada w Chorzowie

Estakada w Chorzowie

We wtorek minęły dokładnie trzy miesiące od zakończenia przebudowy estakady w Chorzowie, która jest jedną z ważniejszych dróg w śląskiej aglomeracji. Przebudowa estakady trwała niemal 18 miesięcy i była jedną z bardziej uciążliwych dla śląskich kierowców. Kosztowała prawie 40 milionów, z czego prawie 26 mln zł było dofinansowywane przez Unię Europejską.

Z chwilą otwarcia wszystkich pasów estakady skończyły się uciążliwe korki, które często doprowadzały do furii spieszących się rano do pracy kierowców. - warunki ruchu jednak mocno się teraz zmieniły. W trakcie remontu ruch nie był tak intensywny, jak teraz - mówi Piotr Wojtala, dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie.
Wojtala zauważa również, że w trakcie trwania remontu estakady, przejazd przez nią nie był aż tak utrudniony jak w momencie, kiedy niemal dwa lata temu rozpoczynano przebudowę. Wszystko dlatego, ponieważ kierowcy nauczyli się jeździć objazdami. Ruch na estakadzie mocno odciążony został przez Drogową Trasę średnicową, w stronę której kierowcy najczęściej się kierowali. - Teraz na powrót gołym okiem widać, że ten ruch się zwiększył - podkreśla.

Estakada w Chorzowie: minęły trzy miesiące od otwarcia estakady

Mimo zwiększenia się ruchu estakada właściwie ani razu nie była zakorkowana w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Przyczyny są dwie. Część kierowców nadal woli jeździć DTŚ i jest to też zasługa tzw. zielonej fali, czyli skoordynowanego systemu świateł drogowych, które zamiast wstrzymywać ruch - upłynniają go. - Dzięki temu w ciągu godziny mamy duży ruch samochodów a w ciągu doby przez estakadę przejeżdża ponad 30 tysięcy samochodów - mówi Wojtala.

Co ciekawe, statystyki natężenia ruchu sprzed przebudowy, w trakcie i po jej zakończeniu nie różniły się zbyt mocno. Jak powiedział nam Bogusław Bernard, inżynier ruchu w MZUiM, przed przebudową estakady natężenie ruchu na niej zawierało się w liczbie około 34 tysięcy samochodów. - W trakcie przebudowy przez estakadę przejeżdżało ok. 30 tys. samochodów. Ostatnie pomiary wykazały, że teraz przez estakadę w Chorzowie przejeżdża 37 tysięcy - podkreśla Bernard.

Estakada w Chorzowie w ciągu trzech miesięcy nie zaliczyła poważniejszej wpadki, ani tym bardziej żadnej usterki, którą trzeba by natychmiast usunąć. Wszystkie dodatkowe roboty były przeprowadzane jeszcze w trakcie przebudowy i jak znaczył Wojtala, nie były to roboty naprawcze tylko uzupełniające.

- Jedyny problem tak naprawdę, jaki mieliśmy, to  z windą dla osób niepełnosprawnych. Przycisk przywołujący był trochę awaryjny, ale poza tym nie było żadnych interwencji - mówi Wojtala.

Dyrektor MZUiM po oddaniu estakady mocno interesował się tym, jak estakadę oceniają użytkownicy dróg. - I mamy od nich same pozytywne głosy. Przejazd estakadą jest komfortowy a sama droga na niej jest dobrze oświetlona zwłaszcza w nocy, kiedy odświetlają je lampy ledowe znajdujące się na ekranach - cieszy się Wojtala.
Same ekrany akustyczne, co można zresztą sprawdzić stając na rynku przy estakadzie, sprawdzają się. Z każdej ze stron praktycznie nie słychać przejeżdżających samochodów.

Budowa estakady przyniosła też jeszcze jedną zmianę - większą ilość miejsc parkingowych. Na dwóch końcach estakady zrobiono kilkadziesiąt miejsc parkingowych i to w najbliższym czasie nie powinno się zmienić. - Chyba że ktoś wybuduje kilkupoziomowy parking w pobliżu, to wtedy można się zastanowić nad uwolnieniem jednego z miejsc  -  kończy Wojtala.

wtorek, 02 lipca 2013

Chorzowianin

Tony stali i betonu wykorzystano do modernizacji estakady. Zobacz szczegółowy zakres robót budowlanych związanych z przebudową Drogi Krajowej nr 79 ul. Katowicka w Chorzowie wraz z estakadą od skrzyżowania z ul. Konopnickiej do skrzyżowania z ul. Metalowców o łącznej długości 0,9 km.

Chorzowska estakada po modernizacji | fot. Paweł Mikołajczyk

Inwestycję prowadzono etapowo przy zachowaniu ciągłości ruchu samochodowego i pieszego. Od stycznia 2012 r. prowadzono prace na nitce w kierunku Katowic. Roboty trwały do października 2012 r. W ramach prowadzonych prac wykonano roboty rozbiórkowe, roboty konstrukcyjne (żelbetowe), izolacyjne, roboty związane z montażem wyposażenia obiektu, malarskie, roboty drogowe, roboty branżowe - przebudowy sieci i zabezpieczenia (teletechniczne, elektryczne, kanalizacyjnej) oraz roboty wykończeniowe.

Od listopada 2012 r. prowadzono prace rozbiórkowe na nitce w kierunku Bytomia, a następnie po pracach rozbiórkowych wykonano roboty konstrukcyjne (żelbetowe), izolacyjne, roboty związane z montażem wyposażenia obiektu, malarskie, roboty drogowe, roboty branżowe - przebudowy sieci i zabezpieczenia (teletechniczne, elektryczne, kanalizacyjnej) oraz roboty wykończeniowe.

Harmonogram prac

Pozwolenie na rozbiórkę uzyskano 8 grudnia 2011 r. Rozpoczęcie robót rozbiórkowych nastąpiło 9 stycznia 2012 r., a rozpoczęcie prac budowlanych 16 kwietnia 2012 r. Roboty na nitce zachodniej zakończono 30 sierpnia 2012 r., a na nitce wschodniej 30 września.2013 r.

Ilości wbudowanych materiałów dla całości zadania:

- masy bitumiczne na dojazdach - 11350 m kw

- masy bitumiczne na obiekcie - 6150 m kw

- izolacja z papy termozgrzewalnej – 10950 m kw

- docelowe oznakowanie poziome - 963 m kw

- beton konstrukcyjny - 2900 m3

- stal konstrukcyjna - 397000 kg

- balustrada stalowa na obiekcie mostowym - 1479 m

- bariera stalowa ochronna - 1112 m

- bariera betonowa - 125 m

- zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych - 16250 m kw

- ekrany akustyczne na dojazdach - 900 m kw

- ekrany akustyczne na obiekcie - 3000 m kw

Roboty drogowe

W ramach przebudowy, po robotach rozbiórkowych i frezowaniu warstw bitumicznych, wykonywano następujące roboty drogowe:

- wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni drogi krajowej

- wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni drogi krajowej dla odcinków bez możliwości wzmocnienia istniejącej jezdni

- odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi krajowej na odcinku przejściowym

- wykonanie nawierzchni betonowej w rejonie przystanku autobusowego

- wykonanie nawierzchni bitumicznej w rejonie przystanku autobusowego

- odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej w ul. Plac Powstańców Śląskich

- odtworzenie konstrukcji nawierzchni bitumicznej dla zjazdów z estakady, dróg poprzecznych, torowiska tramwajowego w obrębie skrzyżowania

- wbudowanie nowych krawężników drogowych drogi krajowej oraz pozostałych dróg

- wykonanie nowych chodników i powierzchni z kostki betonowej wraz z obrzeżem chodnikowym

- odtworzenie istniejących chodników z wykorzystaniem istniejących materiałów

- wbudowanie nowych wpustów deszczowych z przykanalikami oraz regulacja
wysokościowa istniejących wpustów deszczowych

- wymiana i budowa nowych urządzeń bezpieczeństwa ruchu: bariery energochłonne, wygrodzenia

Roboty inżynierskie

- przebudowa estakady głównej długości 390 m

- przebudowa zjazdu z estakady na ulice Katowicka

- przebudowa zjazdu z estakady na ulice Rynek

- przebudowa murów oporowych wzdłuż zjazdu z estakady na ulice Katowicka w zakresie wykonania nowego gzymsu i poręczy

- przebudowa i remont murów oporowych najazdu na estakadę od strony Katowic

- przebudowa i remont muru oraz galerii pod chodnikiem na odcinku od torów kolejowych do ul. Krakusa

- schody, pochylnia i winda

Prace remontowe estakady obejmowały następujące elementy obiektu:

- przyczółki i filary

- ustrój nośny

- wyposażenie

Prace remontowe polegały na:

- poprawie bezpieczeństwa eksploatacji obiektu przez zastosowanie nowych urządzeń bezpieczeństwa ruchu, wymianie nawierzchni jezdni, wykonaniu renowacji oświetlenia

- poprawie warunków odwodnienia przez zastosowanie spadków poprzecznych i podłużnych

- wymianie izolacji płyty pomostu, zastosowaniu drenaży poprzecznych i podłużnych, wykonaniu przeciwspadku przy osi odwodnienia oraz wymianie uszkodzonych elementów odwodnienia

- zabezpieczeniu istniejących i nowoprojektowanych elementów konstrukcji przez wykonanie napraw powierzchniowych betonu, powłok malarskich oraz nawierzchnio-izolacji

- zabezpieczeniu terenów sąsiadujących od wpływów eksploatacji obiektu przez zastosowanie ekranów akustycznych

- poprawie walorów estetycznych obiektu przez zastosowanie odpowiedniej kolorystyki obiektu.

Kolorystyka obiektu:

- płyta pomostu, przyczółki i filary – szary bezowy

- zewnętrzne powierzchnie elementów gzymsowych - pomarańczowy

- nawierzchnia chodników, schodów, pochylni i wewnętrzna powierzchnia barier betonowych – szary cementowy

profile stalowe ekranów akustycznych – srebrny ciemny

Prace remontowe murów oporowych polegały na:

- oczyszczeniu metodą strumieniowo-ciśnieniową powierzchni elementów

- uzupełnieniu ubytków i naprawie powierzchniowych uszkodzeń betonu zaprawami betonowymi modyfikowanymi polimerami poprzez szpachlowanie lub torkretowanie

- rozkuciu elementów gzymsowych na długości murów oporowych

- wykonaniu nowych elementów gzymsowych na długości murów oporowych

- zabezpieczeniu antykorozyjne powierzchni betonowych murów oporowych przez malowanie

- wykonaniu nowych murów oporowych w miejscu uszkodzonych sekcji ze wzmocnieniem gruntu metoda „jet grounting”

Schody, pochylnia i winda

- wykonano schody żelbetowe umożliwiające ruch pieszych z poziomu terenu na poziom estakady w rejonie budynku Poczty oraz umożliwiające wejście pieszych z poziomu terenu na poziom przystanku komunikacji miejskiej zlokalizowanego przy jezdni w kierunku Katowic w rejonie ul. Dąbrowskiego. Obok schodów wybudowano windę umożliwiającą bezpieczny ruch osobom niepełnosprawnym,

- w rejonie przystanku komunikacji miejskiej (zjazd z obiektu w kierunku Katowic) wybudowano nową pochylnie dla niepełnosprawnych o konstrukcji żelbetowej.

Urządzenia ochrony środowiska:

- budowa ekranów akustycznych odbijających ze szkła organicznego na całej długości estakady o wysokości 3,0 m (licząc do poziomu chodnika; całkowita wysokości wraz z powierzchnią zasłaniającą elementy gzymsów 3,7 m) spełniających funkcję ochrony akustycznej, ekranu przeciwporażeniowego nad torami i trakcja PKP, nad torami i trakcją tramwajową oraz funkcję osłony przed wodą rozpryskiwaną przez samochody na deptaki, chodniki i ulice pod estakadą.

- budowa ekranów akustycznych pochłaniających z PVC lub aluminium od skrzyżowania z ulicą Konopnickiej do początku estakady o wysokości 6 m.

Przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej:

- odtworzenie systemu oświetlenia terenu pod estakadą

- odtworzenie i przebudowa systemu kanalizacji deszczowej.

Koszt przebudowy: 38 866 563,12 zł brutto w tym roboty zasadnicze: 37 247 422,88 zł brutto.

wojz
poniedziałek, 24 czerwca 2013

NaszeMiasto.pl

Kilka zdjęć nowej, świeżo oświetlonej estakady w nocy.

Źródło materiału:          Artykuł internauty                 autor Michał

Chorzowianin

Remont estakady dobiegł końca. Jutro kierowcy pojadą nowo wyremontowaną nitką. Natomiast pełny ruch będzie przywrócony 1 lipca. Wtedy też piesi skorzystają ze „ślimaka”.

Prace związane z remontem estakady zaplanowano na 18 miesięcy. Przy użyciu najnowszych technologii i specjalistycznego sprzętu kilkudziesięcioosobowy zespół skrócił ten czas do 17 miesięcy i tygodnia.

- Prace przebiegały bez zakłóceń. Wzmocniliśmy obiekt o jedną klasę wytrzymałości. Obecnie nie posiada on ograniczeń ruchowych – mówi Andrzej Fabian, inżynier kontraktu.

- Jesteśmy mile zaskoczeni tym, że utrudnienia dla kierowców nie były tak duże jak przewidywaliśmy. Wykonawca starał się robić wszystko, by prace ukończyć w jak najkrótszym terminie – dodaje Piotr Wojtala, dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów.

- Teraz jest to bardzo ładny obiekt, którego nie musimy się już wstydzić. Estakada wygląda elegancko, nowocześnie – podkreśla Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa.

Estakada swoim urokiem ma zaskoczyć w nocy. Na górnej krawędzi ekranów akustycznych zamontowano bowiem nowoczesne oświetlenie ledowe. Białe światło ma ułatwić kierowcom rozróżniać kontrasty na drodze, a przy okazji wpłynąć na estetykę obiektu. Oświetlone będą także miejsca pod estakadą.

Przestrzeń pod obiektem wykorzystano na miejsca parkingowe. W sumie ma być ich 120. Z 60 można już korzystać od strony Teatru Rozrywki. O tym, jak docelowo zagospodarowany będzie ten teren jeszcze nie przesądzono.

Nie zapomniano także o pieszych. Inżynier kontraktu zaznacza, że w początkowym etapie prac pochylnia, tzw. „ślimak”, miała zostać wyburzona. - Wzięliśmy pod uwagę głosy mieszkańców. Ślimak jest więc odremontowany. Piesi będą mogli skorzystać także ze schodów i windy przystosowanej do przewozu niepełnosprawnych.

Kwestią sporną są natomiast szaro-pomarańczowe ekrany akustyczne zamontowane w pobliżu Teatru Rozrywki. Część chorzowian uważa, że zasłaniają one ten obiekt. Z kolei okoliczni mieszkańcy skarżą się, że ekrany ograniczają im dostęp do światła dziennego.

- W momencie powstawania projektu obowiązywały inne normy i przepisy. Dlatego musieliśmy postawić takie ekrany. Przepisy się zmieniły, ale rozliczenie z projektu trwa pięć lat. Być może uda nam się jednak coś w tej sprawie zrobić. Trwają rozmowy na ten temat – mówi A. Kotala.

Nowo wyremontowaną nitkę kierowcy przetestują już jutro. Natomiast ruch dwoma pasami w obydwu kierunkach zostanie puszczony od 1 lipca. Do tego czasu mają być skończone wszelkie prace. Z początkiem następnego miesiąca na swoje trasy wrócą także autobusy, a piesi będą mogli skorzystać ze ślimaka.

Całkowity koszt przebudowy estakady to ponad 38,8 mln zł, z czego 85 proc. dofinansowała Unia Europejska.

wojz
środa, 19 czerwca 2013

NaszeMiasto.pl

Remont estakady ma się zakończyć w czerwcu, po osiemnastu miesiącach prac. Estakada w Chorzowie jest już prawie gotowa. Dyrekcja Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów już się cieszy, bo prace poszły szybciej, niż zakładali. Możliwe, że otwarcie nastąpi 10 lipca.

Estakada w Chorzowie

Czerwiec 2011: Podpisano umowę z firmą IMB Podbeskidzie ze Skoczowa na wyremontowanie chorzowskiej estakady. Jej stan techniczny stwarzał coraz większe zagrożenie.
 
- Mamy czerwiec i zgodnie z założeniem prace dobiegają końca - podkreśla Piotr Wojtala, dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie. - Udało się przyspieszyć prace i remont zakończy się miesiąc wcześniej niż zakładał to harmonogram.

Estakada w Chorzowie: Deszcz może przeszkodzić

Jest tylko jeden problem. Z powodu nieustającego deszczu wykonawca nie może dokończyć malowania znaków poziomych. A powierzchnia nie może być za wilgotna, bo farba się nie utrzyma.

Jeśli pogoda na to pozwoli, to do końca czerwca zakończą się wszystkie prace na estakadzie w Chorzowie. Tym samym jest szansa, że wyremontowaną ulicą Katowicką pojedziemy w pierwszej połowie lipca. Przewidywany termin to 10 lipca. Jest jednak obawa, że deszcz pokrzyżuje te plany.

- Jeśli nadal będzie tak lało, to może być poślizg, ale to będzie kwestia tylko paru dni - mówi dyrektor MZUiM w Chorzowie. - Na razie jesteśmy dobrej myśli - dodaje.
Estakada w Chorzowie
Listopad 2011: Przygotowano projekt modernizacji estakady. Wykonała go firma DHV Polska. Przewidywał on likwidację ślimaka dla pieszych.
 
Na estakadzie wszystkie nawierzchnie są już gotowe. Trwają końcowe prace wyposażeniowe i kosmetyczno-wykończeniowe, czyli równania betonów i malowanie. Wieszane są również lampy ledowe, które oświetlą zarówno jezdnię, jak i bariery ochronne i dadzą ładną poświatę.

Jeszcze w czerwcu na moment zostanie zmieniona organizacja ruchu. Zostanie poprowadzony niedawno wyremontowaną częścią estakady, ponieważ zostało jeszcze parę prac wykończeniowych na  części, która została oddana do użytku już w zeszłym roku.
 
Estakada w Chorzowie
23 stycznia 2012: Rozpoczęto remont estakady. Wiąże się on z utrudnieniami. Wprowadzono tymczasową organizację ruchu.
 
Co ważne, po tym jak estakada w Chorzowie zostanie oddana do użytku, prace się nie zakończą. Miejski Zarząd Ulic i Mostów postanowił bowiem zagospodarować chociaż część terenu pod estakadą.
 
Estakada w Chorzowie
Październik 2012: Kończy się pierwszy etap przebudowy estakady. Prace idą zgodnie z harmonogramem.
 

Estakada w Chorzowie: Co z parkingami?

- Co prawda jezdnie nie będą remontowane, ale chcemy zwiększyć ilość miejsc parkingowych w  przyczółkach pod estakadą - wyjaśnia Wojtala.

Ich znakowanie i malowanie rozpocznie się po skończeniu prac przez wykonawcę. Z ok. 110 nowych miejsc parkinowych w Chorzowie w samym centrum będziemy mogli się cieszyć już na początku sierpnia. Zostaną one jednak włączone do strefy płatnego parkowania.
 
Estakada w Chorzowie
Marzec 2013:  Ważą się losy koloru estakady. Ostatecznie po konsultacjach zostaje wybrany szary z elementami pomarańczowego.


Nie oznacza to jednak, że pomysł z zagospodarowaniem rynku upadł. Miejsca parkingowe zostaną wykonane w miejscach, gdzie nic innego nie zostało zaplanowane. Koncepcja przebudowy oraz stworzenia Centrum Przesiadkowego nadal pozostaje otwarta. W tym roku powstać ma bowiem ostateczny projekt
 
 Estakada w Chorzowie
10 lipca 2013: To jest data obecnie obowiązująca oddania estakady do użytku. Gotowa będzie do końca czerwca. Później nastąpią niezbędne odbiory.
 
.........................................................................................................................................................

Czekamy na otwarcie. Na piękny rynek w Chorzowie.

środa, 05 czerwca 2013

NaszeMiasto.pl

Estakada w Chorzowie jest już prawie gotowa. Wykonawcy zostały już tylko wykończenia, chociaż deszcz nie sprzyja tym pracom. Jest szansa, że wyremontowaną ulicą Katowicką pojedziemy w pierwszej połowie lipca.

Estakada w Chorzowie

Estakada w Chorzowie

Estakada w Chorzowie

Estakada w Chorzowie

Marzena Bugała-Azarko
Estakada w Chorzowie jest już prawie gotowa. Kierowcy nie mogą się doczekać, kiedy cała zostanie oddana do użytku
 
Estakada w Chorzowie jest już prawie gotowa. Dyrekcja Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów już się cieszy, bo prace poszły szybciej niż zakładali.

- Mamy czerwiec i zgodnie z założeniem prace dobiegają końca - podkreśla Piotr Wojtala, dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie. - Udało się przyspieszyć prace i remont zakończy się miesiąc wcześniej, niż zakładał to harmonogram

Estakada w Chorzowie nie jest teraz malowana

Jest tylko jeden problem. Z powodu nieustającego deszczu wykonawca nie może dokończyć malowania znaków poziomych. Powierzchnia do tego nie może być za wilgotna, bo farba się nie utrzyma.

Deszcze nie sprzyja również innym pracom. W tym tygodniu miała być bowiem montowana winda, ale zostało to przesunięte.

- Winda przyjedzie do nas w całości i musi zostać tylko zmontowana. Może to być zrobione parę dni później - uspokaja Wojtala.

Obecnie na estakadzie wszystkie nawierzchnie są już gotowe. Trwają końcowe prace wyposażeniowe i kosmetyczno-wykończeniowe: czyli równania betonów i malowanie.

Jeszcze w czerwcu na moment zostanie zmieniona organizacja ruchu. Zostanie on puszczony nowowyremontowaną częścią estakady, ponieważ zostało jeszcze parę prac wykończeniowych na części, która została oddana do użytku już w zeszłym roku.

Kiedy estakada w Chorzowie zostanie oddana do użytku?
Jeśli pogoda na to pozwoli, to do końca czerwca zakończą się wszystkie prace na estakadzie w Chorzowie. Tym samym jest szansa, że wyremontowaną ulicą Katowicką pojedziemy w pierwszej połowie lipca.

Przewidywany termin to 10 lipca.

Jest jednak obawa, że deszcz pokrzyżuje te plany.

- Jeśli nadal będzie tak lało, to może być poślizg, ale to będzie kwestia paru dni - mówi dyrektor MZUiM w Chorzowie. - Na razie jesteśmy dobrej myśli.

Na estakadzie wieszane są również lampy ledowe, które oświetlą zarówno jezdnię, jak i bariery ochronne i dadzą ładną poświatę.

Co ważne, po tym jak estakada w Chorzowie zostanie oddana do użytku, prace się nie zakończą. Miejski Zarząd Ulic i Mostów postanowił bowiem zagospodarować chociaż część terenu pod estakadą.

- Co prawda jezdnie nie będą remontowane, ale chcemy zwiększyć ilość miejsc parkingowych w przyczułkach pod estakadą - wyjaśnia Wojtala.

Ich znakowanie i malowanie rozpocznie się po skończeniu prac przez wykonawcę. Z ok. 110 nowych miejsc parkinowych w Chorzowie w samym centrum będziemy mogli się cieszyć już na początku sierpnia. Zostaną one jednak włączone do strefy płatnego parkowania.

Estakada w Chorzowie. Tutaj znajdziesz wszystko na temat jej remontu

Justyna Toros                                      Źródło materiału:          Naszemiasto.pl

środa, 17 kwietnia 2013

NaszeMiasto.pl

W środę w godzinach porannych rozpocznie się kolejny etap remontu estakady w Chorzowie. Zamknięte dla ruchu zostaną kolejne części ul. Katowickiej.

Zamknięta dla ruchu samochodów zostanie wschodnia część ulicy Katowickiej na odcinku od rejonu budynku nr 50 (w rejonie skrzyżowania z ul. Kaszubską) do aktualnie remontowanego obiektu estakady (za skrzyżowaniem z ul. Konopnickiej).

W związku z powyższym ruch pojazdów odbywać się będzie dwukierunkowo zachodnią jezdnią ulicy Katowickiej (przyległą do stacji paliw BP).

Ze względu na brak możliwości zjazdu z ciągu ul. Katowickiej i ul. Dąbrowskiego do ul. Konopnickiej wyznaczone zostały objazdy.

Ul. Katowicka z kierunku Katowic do centrum i Chorzowa Starego pojedziemy ulicami: Dąbrowskiego, Zjednoczenia, Powstańców i Rynek.

Czytaj więcej na temat remontu estakady w Chorzowie

Ul. Powstańców w kierunku Bytomia pojedziemy ulicami: Sobieskiego, Dąbrowskiego i Katowicką.

Ul. Dąbrowskiego w kierunku Chorzowa Starego musimy jechać ulicami: Zjednoczenia, Powstańców oraz Rynek.

Dojazd do ul. Konopnickiej możliwy będzie z kierunku ul. Bogedaina. Na ten czas ruch pojazdóww ciągu ul. Konopnickiej na odcinku pomiędzy ulicami Katowicką i Bogedaina odbywać się będzie dwukierunkowo.

Zmiany w rozkładzie autobusów podczas remontu estakady w Chorzowie

 wtorek, 02 kwietnia 2013

Chorzowianin

Trwają prace remontowe związane z modernizacją estakady. Na budowie, mimo kapryśnej aury, ciągle coś się dzieje.

Trwają prace remontowe estakady | fot. Mariusz Banduch

Jak informuje Piotr Wojtala, dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie, prace remontowe przebiegają zgodnie z harmonogramem.

- W pierwszej połowie kwietnia nastąpi zmiana organizacji ruchu na ulicach Dąbrowskiego, Konopnickiej do ul. Katowickiej. Ten fragment jezdni wschodniej, leżący poza estakadą, będzie remontowany - mówi P. Wojtala.

Także w kwietniu podobne prace będą przeprowadzane na jezdni w kierunku Bytomia do ul. Metalowców.

Wkrótce zacznie się montaż windy. Prace zaczną się za około 1,5 miesiąca.

Uruchomienie całego obiektu powinno nastąpić zgodnie z planem, czyli w lipcu 2013 roku. Dopiero wtedy z estakady będą mogli korzystać piesi.

niedziela, 24 marca 2013

 Oświetlenie w Inteligentnym Domu

Początkowo chorzowska estakada, która właśnie  przechodzi gruntowny remont, miała być pomalowana na ciemnobrązowo i  pomarańczowo. Odważne kolory wzbudziły kontrowersje, więc estakada będzie  jasnoszara.
 
Chorzowska estakada miała być pomarańczowa, będzie szara

        Ciemnobrązowe miały być filary, a pomarańczowa część, po której biegnie droga. - To była odważna koncepcja, a w zamyśle architekta  chodziło o to, żeby estakada wyróżniała się w miejskim krajobrazie. Takie kolory  wywołały dyskusję wśród mieszkańców, dlatego estakada będzie jasnoszara - mówi  Krzysztof Karaś, rzecznik chorzowskiego magistratu.

        Jak dodaje,  nie do końca, bo fragment estakady w jednym miejscu "na próbę" został już pomalowany na pomarańczowo. I tak zostanie. - Taki pomarańczowy pasek będzie  dawał ciekawy efekt. Kolor jasnoszary został też wybrany dlatego, że łatwiej go  w nocy oświetlić różnokolorowymi światłami, a w przyszłości planujemy, żeby  estakada była w nocy rozświetlona. W przypadku ciemnobrązowego kolory ten efekt  by ginął - dodaje Karaś.
poniedziałek, 18 marca 2013

Chorzowianin

Szare filary i spód drogi, pomarańczowe boczny pas i niektóre elementy wykończenia, np. boki ślimaka. W takich kolorach zobaczymy estakadę po remoncie.

Kolory estakady będą szare i pomarańczowe | fot. biuro prasowe UM Chorzów     

- To ostateczna decyzja. Wczesniej planowano, że estakada będzie cała pomarańczowa a jej podpory brązowe, taka była propozycja architekta. Zaproponowana przez niego kolorystyka wywołała gorącą dyskuję na temat barw obiektu przecinającego miasto - mówi Krzysztof Karaś, rzecznik chorzowskiego Urzędu Miasta.

- Wsłuchując sie w głosy wielu mieszkańców uznano, że kolory powinny byc bardziej neutrealne. Dlatego, za wyjątkiem bocznego pasa wzdłóż jezdni, estakada będzie jasnoszara - dodaje.

NaszeMiasto.pl

Według architekta estakada powinna być pomarańczowa, a jej słupy brązowe. Ale czy to nie będzie zbyt przytłaczające? Remont estakady w Chorzowie trwa, a właśnie rozpoczyna sie dyskusja o jej kolorze.W czwartek robotnicy malowali fragmenty estakady na trzy możliwe kolory: brązowy, pomarańczowy i szary. Po wyschnięciu będzie można ocenić, jakie sprawdzą się najlepiej.

Możliwości jest wiele, choć władze skłaniają się do koloru szarego z pomarańczowymi elementami.

Ale nic nie jest przesądzone. Decyzja dopiero zapada, dlatego pytamy Was, jaka Waszym zdaniem powinna być estakada?

Komentujcie i bierzcie udział w naszej sondzie. Wasze uwagi przekażemy do Urzędu Miasta.

sobota, 27 października 2012

Chorzowianin

Rozpoczął się remont wschodniego odcinka estakady. W piątek ruch przeniesiono na wyremontowaną, zachodnią jezdnię.

Ciągiem wyremontowanej jezdni ul. Katowickiej (położonej pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Dąbrowskiego, Konopnickiej i Krakusa) ruch pojazdów odbywać się będzie dwukierunkowo ze względu na potrzebę przekierowania pojazdów poruszających się w kierunku Bytomia na wyremontowany zachodni obiekt estakady.

Dojazd do centrum z kierunku Katowic prowadzony będzie wyznaczonymi objazdami prowadzonym ulicami: Katowicką, Dąbrowskiego, Zjednoczenia, Powstańców.

Dojazd do Chorzowa Starego z kierunku Katowic prowadzony będzie wyznaczonymi objazdami prowadzonym ulicami: Katowicką, Konopnickiej, Bogedaina,  Kościuszki.

Dojazd z centrum w kierunku Bytomia prowadzony będzie wyznaczonymi objazdami prowadzonymi ulicami:
a) Rynek, Powstańców, Sobieskiego, Dąbrowskiego, Katowicką
b) Rynek, Pocztowa, Plac Dworcowy, Floriańska, 3-go Maja, Katowicka (przejazd pojazdów o wysokości przekraczającej 3,1 m prowadzony będzie ulicami Rynek , Pocztowa, Plac Dworcowy, Truchana, Strzelców Bytomskich, 75go Pułku Piechoty, Żołnierzy Września, 3-go Maja, Katowicka).

Zmieniono też trasy przejazdów autobusów komunikacji miejskiej. Szczegóły na stronie KZK GOP.
 

sobota, 20 października 2012

Chorzowianin

Zakończono prace zachodniej części estakady. W nocy z czwartku na piątek przejadą tędy samochody. Piesi muszą uzbroić się w cierpliwość.

Wyremontowany odcinek oglądał m.in. prezydent Andrzej Kotala | fot. Mariusz Banduch

Nowa jezdnia, krawężniki, ledowe oświetlenie ozdabiające ekrany dźwiękochłonne, bariery energochłonne. Tak wygląda zachodnia część estakady po gruntownym odświeżeniu. Dziś odbył się odbiór techniczny wyremontowanego odcinka.

- Jestem zadowolony z tego, że firma prowadząca prace dobrze wywiązuje się ze zobowiązań. Wyremontowana estakada to będzie ładny, wzbudzający pozytywne emocje obiekt, którego nie będziemy musieli się wstydzić – mówi Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa.

- Zakończyliśmy ważny etap. Prace zaczęły się w ostatnich dniach stycznia. Po 8 miesiącach połowę robót mamy za sobą – mówi Piotr Wojtala, dyrektor MZUiM. - Przez krótki czas kierowcy będą poruszali się jednym pasem. Po mniej więcej tygodniu cały ruch z nitki  wschodniej przeniesie się na wyremontowaną część. Wtedy przystąpimy do remontu wschodniego odcinka. Estakadę chcielibyśmy oddać do użytku z końcem czerwca 2013 r.
Zdaniem dyrektora estakada po remoncie wygląda jak nowo wybudowany obiekt. Kierowcy mogą przekonać się o tym już w piątek około 2.00. O tej godzinie odcinek ma bowiem zostać udostępniony do ruchu.

Nowym odcinkiem nie nacieszą się jeszcze piesi. Ciągle trwa bowiem budowa schodów w okolicach poczty i modernizacja tzw. ślimaka. Natomiast z początkiem roku montowana będzie winda dla osób niepełnosprawnych. Dojście do ul. Wolności będzie odbywało się tak jak do tej pory m.in. ul. Floriańską. I nie zmieni się to  co najmniej do wiosny 2013.

Warto też zwrócić uwagę na rozkład jazdy komunikacji publicznej. Od piątku, 19 października, zmienionymi trasami będą kursowały linie autobusowe nr 6, 22, 48, 74, 92, 98, 139, 144, 165, 632, 663, 820, 830, 840, 974, 998, 830N i 840N.

Przystanki włączone do obsługi przez poszczególne linie są pogrubione.

Przystanek Chorzów Estakada jest nieczynny.

Przystanki tymczasowe Chorzów Krasickiego i Chorzów Powstańców Szkoła zostaną zlikwidowane.

Stanowisko tymczasowe przystanku Chorzów Chopina w kierunku estakady będzie zlokalizowane na wysokości przystanku tramwajowego.

Stanowisko tymczasowe przystanku Chorzów Pałac Ślubów w kierunku ul. Katowickiej będzie zlokalizowane naprzeciwko stałej lokalizacji przystanku w kierunku Chorzowa Batorego.

Nazwa przystanku Chorzów Stary Rycerska będzie zmieniona na Chorzów Stary Szyb Prezydent. Na pętli Szyb Prezydent zostanie ustawione nowe stanowisko dla wysiadających dla linii nr 139. Stanowisko dla wsiadających dla linii nr 139 będzie zlokalizowane wspólnie z innymi liniami jadącymi do centrum Chorzowa.

Zobacz więcej na stronie KZK GOP

wojz
środa, 17 października 2012

NaszeMiasto.pl

Już od piątku rozpocznie się drugi etap przebudowy estakady. W czwartek zostanie odebrana pierwsza wyremontowana część. Prace idą zgodnie z harmonogramem.

Lucyna Nenow

- Na początku ruch będzie się odbywał po obu stronach estakady, żeby w środku można było prowadzić roboty kanalizacyjne - podkreśla Piotr Wojtala, dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie. - Mam nadzieję, że do przewidywanych dwóch tygodni uda nam się z tym uporać i wtedy ruch całkowicie przeniesiony zostanie na wyremontowaną stronę.

Wtedy też będzie obowiązywać zmiana organizacji ruchu. Wyznaczone zostaną nowe objazdy. Zakończenie prac na  tym odcinku nie oznacza, że z wiaduktu będzie można zjechać w ulicę Powstańców, a piesi będą mogli znów korzystać z tzw. ślimaka. Zostanie on otwarty dla pieszych dopiero w przyszłym roku. Ruch pod estakadą będzie się odbywał co najmniej przez najbliższe cztery miesiące bez przeszkód, tyle bowiem zajmie demontowanie zniszczonej drogi.

Jak przebiegały prace w pierwszym etapie przebudowy drogi?

- Technicznych problemów było bez liku, ale były one rozwiązywane jeszcze na etapie projektu, ponieważ w momencie jego powstawania, natychmiast wszystko było wdrażane na budowie - tłumaczy Wojtala. - Jesteśmy jednak zadowoleni z tego, jak przebiegały prace w pierwszym etapie. Termin był bardzo napięty, ale wykonawca trzymał się harmonogramu.

Najwięcej trudności sprawiło wzmocnienie konstrukcji. Okazało się bowiem, że dzisiejsze normy odbiegają od tych sprzed ok. 30 lat i trzeba było dodatkowo wzmacniać ją dolewką betonu i listwami. Widoczne nad  estakadą niebieskie kable sprzęgają natomiast konstrukcję nośną wiaduktu.

 
Przypomnijmy, że budowa estakady rozpoczęła się w styczniu tego roku, plan zakładał, że każdy z dwóch etapów będzie trwał dziewięć miesięcy. W pierwszym z nich udało się zmieścić w harmonogramie. Drugi etap ma się zakończyć na przełomie lipca - sierpnia. Wszystko zależeć będzie jednak od tego, jak długa będzie musiała być przerwa zimowa.

Całość remontu, wraz z jezdniami doprowadzającymi, będzie kosztować niecałe 40 mln. zł. 

 

Źródło materiału:          Dziennik Zachodni

wtorek, 18 września 2012

 

Informujemy, że w dniu 17.09.2012 r. (w godzinach porannych) ruszają prace związane z realizacją kolejnego etapu remontu ciągu ul. Katowickiej.


W związku z powyższym zamknięta dla ruchu kołowego zostanie zachodnia jezdnia ulicy Katowickiej, na odcinku od remontowanego obiektu estakady do skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego.

Ze względu na brak możliwości zjazdu z ciągu ul. Katowickiej do ul. Dąbrowskiego oraz brak możliwości wyjazdu z ul. Dąbrowskiego do ul. Katowickiej wyznaczone zostaną niżej przedstawione objazdy:
1. relacja z kierunku Katowic do ul. Dąbrowskiego: ul. Katowicka - łącznica estakady w kierunku ul. Rynek - ul. Rynek - ul. Powstańców - ul. Sobieskiego - ul. Dąbrowskiego,
2. relacja z kierunku Bytomia do ul. Dąbrowskiego: ul. Katowicka  - ul. Szopena - pl. Matejki - ul. Kopernika - ul. Zjednoczenia - ul. Dąbrowskiego,
3. relacja z kierunku ul. Dąbrowskiego do Bytomia i Chorzowa Starego: ul. Zjednoczenia - ul. Powstańców,
4. relacja z kierunku ul. Dąbrowskiego do Katowic: ul. Zjednoczenia - ul. Kopernika - pl. Matejki - ul. Krasickiego - ul. Katowicka.

Wprowadzone zostaną również zmiany w trasach przejazdów autobusów komunikacji zbiorowej. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronach organizatora komunikacji zbiorowej KZK GOP.

Szczegóły organizacji ruchu na czas realizacji ww. etapu

Ww. roboty trwać będą do połowy października br.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w strefie objętej zmianą organizacji ruchu.

http://mzuim.eu

czwartek, 13 września 2012

NaszeMiasto.pl

Paweł Szałankiewicz, FOT. Mikołaj Sucham

Dobiega końca pierwszy etap remontu jednej z najważniejszychdróg naszego województwa, czyli chorzowskiej estakady. Jeszcze w tym miesiącu  rozpocznie się montowanie ekranów akustycznych wzdłuż remontowanych pasów w kierunku Katowic.

- Wkrótce będą montowane wsporniki pod ekrany, ale  kiedy dokładnie ekrany akustyczne zostaną zamontowane, jeszcze nie wiadomo - mówi Wojciech Osadnik, zastępca dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie.

Czy ekrany na estakadzie zasłonią zabytkowy budynek poczty i wyremontowany Teatr Rozrywki? Osadnik zapewnia, że nie.  Bo choc ekrany będą, takie jakie stoją przy drogach szybkiego ruchu, to jednak będą przeźroczyste. Zostaną zamontowane z boku estakady i będą ją przesłaniać. Ekrany mają mieć od  1 do 2 metrów wysokości. Zostaną ustawione wzdłuż 3 km estakady. - To będą proste tafle przykręcone do wsporników. Konstrukcja będzie się wyróżniać kolorem srebrnoszarym -  wyjaśnia Osadnik.

Montaż ekranów będzie jedną z ostatnich części prac w pierwszym etapie remontu chorzowskiej arterii. W sierpniu zakończyły się tam prace konstrukcyjne, a obecnie montowane są wszystkie elementy służące do zabezpieczenia ruchu drogowego. W tym miesiącu drogowcy mają jeszcze położyć nawierzchnię bitumiczną na odcinku od  ul. Miechowickiej do Chopina.

Jak zapewnia Osadnik, wszystkie prace idą zgodnie z planem. Jeśli nie zdarzy się nic nieprzewidzianego, to od 15 października remontowana część estakady zostanie otwarta dla ruchu, a robotnicy przeniosą się na drugą stronę. Niestety, zakończenie prac na tym odcinku nie oznacza, że z wiaduktu będzie można zjechać w ulicę Powstańców, a piesi będą mogli znów korzystać z tzw. ślimaka.

- Zjazd i ślimak będą zamknięte. Otworzymy je dopiero w przyszłym roku, ale dokładny termin otwarcia nie jest jeszcze znany - mówi Osadnik i przypomina, że będzie tu winda, pochylnia oraz schody.Mieszkańcy Chorzowa do centrum miasta dotrą  korzystając z objazdu wytyczonego ulicami:  Krakusa, Floriańską, Sienkiewicza. Ruch pod wiaduktem będzie przebiegał tak jak dotychczas. Kiedy robotnicy przeniosą się na pasy estakady w kierunku Bytomia, przez pierwsze cztery miesiące będą zajmować się demontowaniem zniszczonej drogi. Jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z planem i nie będzie mocnych opadów śniegu i mrozów, wiosną 2013 roku rozpoczną się  prace konstrukcyjne.- Bo jeśli temperatury spadną poniżej minus 10 stopni Celsjusza, prace przy demontażu estakady będą musiały zostać wstrzymane -  mówi Osadnik. W czasie demontażu ruch na odnowionej nitce będzie przebiegał tak samo jak obecnie, czyli dwukierunkowo.

Remont chorzowskiego wiaduktu rozpoczął się w październiku 2011 roku i został podzielony na dwa 9-miesięczne etapy. Prace po drugiej części estakady powinny się zakończyć w czerwcu przyszłego roku. Inwestycja kosztuje 37 mln zł.

piątek, 10 sierpnia 2012

 Naszemiasto.pl            Łukasz Respondek

Remont chorzowskie-go wiaduktu trwa już ponad pół roku. Drewniany pomost szczelnie zasłania estakadę i tak naprawdę gołym okiem trudno stwierdzić, jak idą pracę. Ciągle też trudno sobie wyobrazić, jak będzie po remoncie wyglądał ten fragment Drogi Krajowej 79. - Prace idą zgodnie z harmonogramem, a różnica będzie kolosalna - zapewnia Piotr Wojtala, dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów.

[ [ 

Przypomnijmy: po długich dyskusjach oraz kilku nierozstrzygniętych przetargach robotnicy na placu budowy pojawili się 23 stycznia. Władze miasta zdecydowały się na remont w obawie przed katastrofą, bądź to budowlaną w przypadku pozostawienia wiaduktu bez remontu, bądź komunikacyjną, gdyby w tym momencie zdecydowały się na wyburzenie obiektu, nie mając obwodnicy.Sprawdziliśmy, jak spisuję się ekipa remontowa z firmy IMB Podbeskidzie. Założony przez miasto i wykonawcę program działań jest stopniowo realizowany. Ważne zmiany w projekcie wprowadzono kilka miesięcy temu - zdecydowano się m.in. na zastosowania atrakcyjniejszych wizualnie ekranów akustycznych i remont tzw. ślimaka, który pierwotnie miał być rozebrany. Koszty prac wzrosły o 1,3 miliona zł i cały remont będzie kosztował ponad 39 mln zł. Robotnicy korzystają z dogodnej pogody, praca wre. Na obiekcie przebywa łącznie około 70 osób. Kończy się wymiana zbrojenia i uzupełnianie konstrukcji.

Po zakończeniu prac na jezdni z Bytomia do Katowic robotnicy przeniosą się na tę, która prowadzi w odwrotnym kierunku.

Cały remont zakończy się najprawdopodobniej w październiku przyszłego roku. Wiadukt ma zostać pomalowany: gzyms będzie pomarańczowy, a podpory brązowe.

Teraz na wiadukcie trwa uzupełnianie refabrykowanych elementów zewnętrznej krawędzi gzymsu. To właśnie wysokie gzymsy, które zostały zamontowane zamiast żelaznych barierek zwracają największą uwagę. To do nich już we wrześniu będą przytwierdzane ekrany akustyczne. - Wyglądają jak szklane, ale są wykonane z poliwęglanu - tłumaczy Wojtala. Powstanie też nowa pochylnia i schody na odcinku od strony Teatru Rozrywki. Ślimak przy poczcie będzie remontowany. Przewidziano tam również montaż schodów i windy dla osób niepełnosprawnych. Za kilka tygodni zostanie położona nowa nawierzchnia asfaltowa.

Oddanie do użytku pierwszej nitki zostało zaplanowane na koniec października. I jak na razie - zgodnie z zapewnieniami drogowców - nic nie wskazuje na to, aby prace miały się opóźnić.  - Osoby, które wcześniej nie jeździły estakadą będą z pewnością przekonane, że jadą nowym wiaduktem - twierdzi dyrektor Wojtala. - Różnica będzie kolosalna. Nowe będzie całe wyposażenie: barierki energochłonne oraz oznakowanie poziome. Nawierzchnia będzie prosta ja stół - zapowiada .Malowanie estakady na kolory pomarańczowy i brązowy odbędzie dopiero po zasadniczej części remontu drugiej nitki. W wakacje korki na estakadzie są rzadko. - W okresie urlopowym,  natężenie spada tam nawet o kilkanaście procent. Obserwujemy tylko drobne spiętrzenia w ruchu - wyjaśnia Wojtala.

Prezydent Andrzej Kotala z dotychczasowego przebiegu prac jest zadowolony. - Nie ma opóźnień, a wykonawca pracuje sumiennie i rzetelnie. Nie ma też problemów komunikacyjnych. Widać, że wytyczone objazdy się sprawdzają - podkreśla .Kotala tłumaczy, że obecnie trwa projektowanie centrum przesiadkowego, które ma powstać za estakadą, na wysokości banku. W to miejsce zostanie przeniesiona większość przystanków z okolicy rynku. Obszarem między Ratuszem, a estakadą zajmuje się natomiast zespół ds. rynku.

- Pierwsze wytyczne do prac projektowych poznamy pod koniec sierpnia - wyjaśnia Kotala. - Zależy mi na tym, aby nie było w tym miejscu torowiska. Chciałbym natomiast, aby powstały tam np. obiekty gastronomiczne, punkt obsługi pasażerów lub galeria sztuki. Mam nadzieję, że w ten sposób uda się ożywić rynek.  czwartek, 24 maja 2012
Chorzowianin
 
Trwa przebudowa estakady. Prace potrwają do połowy 2013 roku. Chorzowscy kierowcy będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Relacjonujemy na bieżąco.
  
18 maja 2012 r.

Miejski Zarząd Ulic i Mostów informuje, że tak zwany ślimak (pochylnia, która łączy ul. Wolności z Estakadą obok Poczty) nie będzie zlikwidowana. Wstępne plany zakładały rozbiórkę tego obiektu. MZUiM zdecydował się zostawić pochylnię, co z pewnością ucieszy rowerzystów.
Piotr Wojtala, dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów:
Musimy jeszcze wykonać niezbędne ekspertyzy, ale jest na to spora szansa. Na pewno będą dobudowane schody i winda dla niepełnosprawnych, tak jak to zakładał projekt.


18 maja 2012 r.

Robotnicy wiercą w nawierzchni estakady ponad 60 tysięcy otworów. W każdym znajdzie się stalowy kołek. Tak powstaje stalowy jeż, który ma wzmocnić konstrukcję obiektu.
Piotr Wojtala, dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów:
Wszystko przebiega płynnie. Podczas robót nie było żadnych niespodzianek. Wszystkie sprawy rozwiązywane są na bieżąco
Zdaniem inżyniera kontraktu estakada, chociaż budowana w latach 70., została wykonana solidnie. Przyznaje nawet, że zaskoczyła go szczelność obiektu.
Andrzej Fabian, inżynier kontraktu:
Jakość robót, jak na tamte czasy i warunki techniczne, jest zadowalająca. Obiekt wykonano poprawnie. Oczywiście jego stan wymagał remontu. Takich prac nie przeprowadzano przecież od kilkudziesięciu lat.
16 kwietnia 2012 r.

Wojewoda Śląski wydał Decyzję zezwalającą na realizację robót budowlanych związanych z zasadniczymi pracami remontowymi Estakady biegnącej w ciągu DK 79 w rejonie Rynku w Chorzowie.

Do tej pory prace prowadzone były na podstawie pozwolenia na rozbiórkę obiektu. Wiekszość prac rozbiórkowych i wyburzeniowych została już wykonana w okresie zimy i wiosną bieżącego roku. Dzięki temu można było niezwłocznie i "płynnie" przystapić do prac związanych z wzmocnieniem płyty ustroju nosnego wraz z przygotowaniem powierzchni pod wykonanie izolacji
niedziela, 20 maja 2012

Naszemiasto.pl       RES

 

W październiku ma zostać oddana do użytku zachodnia jezdnia estakady, którą auta jeździły z Bytomia do Katowic. Wczoraj sprawdziliśmy, jak idą prace przy remoncie tego fragmentu DK 79.
 
 
Prawie wszystkie prace rozbiórkowe zostały zakończone.  Robotnicy osadzili już tzw. stalowego jeża, który ma połączyć starą i nową część wiaduktu. Składa się on m.in. z 61 tys. kołków, wbitych w specjalnie wywiercone dziury. Na placu budowy pracuje 45 osób.
 

Remont w decydującą fazę wkroczy za kilka tygodni, gdy rozpocznie się układanie nawierzchni. Niemal na pewno uda się uratować ślimaka, czyli charakterystyczną pochylnię obok poczty, która pierwotnie miała zostać rozebrana.
 


Po remoncie podpory mają być brązowe, a gzyms pomarańczowy. Andrzej Fabian, inżynier kontraktu, zapewnia, że prace posuwają się zgodnie z harmonogramem, a estakada jest w zadziwiająco dobrym stanie.
 


- Jak na tamte czasy, ten obiekt został wyjątkowo solidnie zbudowany - podkreśla. - To był ewenement, bo łożyska i dylatacje były sprowadzane z Francji. Nie znam takiego drugiego obiektu, który byłby tak eksploatowany i przetrwałby tyle czasu bez remontu.
piątek, 18 maja 2012
Chorzowianin
Robotnicy wiercą w nawierzchni estakady ponad 60 tysięcy otworów. W każdym znajdzie się stalowy kołek. Tak powstaje stalowy jeż, który ma wzmocnić konstrukcję obiektu.
 
P
onad 60 tysięcy prętów stworzy stalowego jeża | fot. Wojciech Zawadzki
 
Jak zapewnia Piotr Wojtala, dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów,  prace na estakadzie przebiegają zgodnie z harmonogramem. - Wszystko przebiega płynnie. Podczas robót nie było żadnych niespodzianek. Wszystkie sprawy rozwiązywane są na bieżąco – mówi.

Do tej pory zdjęto nawierzchnię asfaltową, wyczyszczono płyty, rozebrano zniszczone elementy gzymsów. Obecnie są montowane zbrojenia obiektu czyli tzw. stalowy jeż. Ponad 60 tysięcy prętów wbijanych jest w specjalnie wywiercone otwory,  do których przylega siatka zbrojeniowa. - W ten sposób wzmacniamy nośność całej płyty obiektu – tłumaczy Andrzej Fabian, inżynier kontraktu.

Za kilka tygodni "jeż" zostanie zabetonowany. - W ten sposób odtworzymy warstwy jezdni. Taka ilość prętów, tworzących postać jeża, jest niezbędna do zapewnienia prawidłowej pracy i obowiązujących norm ustroju nośnego – mówi P. Wojtala.

Zdaniem inżyniera kontraktu estakada, chociaż budowana w latach 70., została wykonana solidnie. Przyznaje nawet, że zaskoczyła go szczelność obiektu. - Jakość robót, jak na tamte czasy i warunki techniczne, jest zadowalająca. Obiekt wykonano poprawnie. Oczywiście jego stan wymagał remontu. Takich prac nie przeprowadzano przecież od kilkudziesięciu lat - dodaje. 

Estakada wraz ze zjazdami liczy 450 metrów długości. Podpiera ją 21 filarów. Całość, jak obliczyli inżynierowie, waży 16 tysięcy ton. Jeżeli prace dalej będą odbywały się zgodnie z harmonogramem, to już w październiku do użytku zostanie oddany obecnie remontowany pas jezdni.

Na estakadę niezmotoryzowani dostaną się windą i schodami. Prawdopodobnie uda się też uratować pochylnię obok poczty, czyli tzw. ślimaka. - Jest na to duża szansa – przyznaje P. Wojtala. 
 
wojz
piątek, 11 maja 2012

Wpisany przez Wojciech Osadnik 

 

W dniu 16 kwietnia 2012r Wojewoda Śląski wydał Decyzję zezwalającą na realizację robót budowlanych związanych z zasadniczymi pracami remontowymi Estakady biegnącej w ciągu DK 79 w rejonie Rynku w Chorzowie.

Do tej pory prace prowadzone były na podstawie pozwolenia na rozbiórkę obiektu. Wiekszość prac rozbiórkowych i wyburzeniowych została już wykonana w okresie zimy i wiosną bieżącego roku. Dzięki temu można było niezwłocznie i "płynnie" przystapić do prac związanych z wzmocnieniem płyty ustroju nosnego wraz z przygotowaniem powierzchni pod wykonanie izolacji.

Prace realizowane są zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Zadanie to nosi nazwę: "PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 79 UL. KATOWICKA W CHORZOWIE WRAZ Z ESTAKADĄ OD SKRZYŻOWANIA Z UL. KONOPNICKIEJ DO SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ METALOWCÓW" i jest współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

http://mzuim.eu

czwartek, 12 kwietnia 2012
Chorzowianin
 
Trwa przebudowa estakady. Prace potrwają do połowy 2013 roku. Chorzowscy kierowcy będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Relacjonujemy na bieżąco.
 
 
 
Informacja o sugerowanym objeździe | fot. Paweł Mikołajczyk
 
11 kwietnia 2012 r.


Od środy firma IMB-Podbeskidzie rozpoczęła kolejną fazę remontu estakady.

Będzie ona związana z koniecznością wykonania prac nad ciągiem ulicy Rynek położonej pomiędzy ulicami Kościuszki i Powstańców.

W związku z tym ruch po południowej stronie Rynku odbywa się tylko jednym pasem ruchu.

26 marca 2012 r.

Od dziś firma IMB-Podbeskidzie rozpocznie koleją fazę remontu estakady. Będzie ona związana z koniecznością wykonania prac nad jezdnią łącznika ul. Faski i ul. Pocztowej/Rynek. W związku z powyższym wdrożona do realizacji zostanie kolejna faza zmiany organizacji ruchu, zakładająca dojazd do ul. Faski i fragmentu ul. Wolności (pomiędzy ul. Faski i Dworcową) z kierunku ul. Powstańców. Ruch w ciągu Rynku (w sąsiedztwie m.in budynku Urzędu Miasta) oraz w ciągu ul. Faski odbywać się będzie jednokierunkowo, w kierunku wyjazdu do ul. Pocztowej (w sąsiedztwie budynku poczty i banku). 
środa, 11 kwietnia 2012

MZUIM informuje o kolejnych utrudnieniach związanych z remontem estakady:

Informujemy, że od dnia 11.04.2012 r. (środa) firma IMB-Podbeskidzie rozpocznie koleją fazę remontu estakady.

 

Będzie ona związana z koniecznością wykonania prac nad ciągiem ulicy Rynek położonej pomiędzy ulicami Kościuszki i Powstańców.

W związku z powyższym wdrożony do realizacji zostanie kolejny etap zmiany organizacji ruchu, w trakcie realizacji której ruch ciągiem ww. odcinka ul. Rynek, odbywać się będzie jednym pasem ruchu.

Ze szczegółami organizacji ruchu na czas realizacji ww. etapu oraz opisem i projektowaną organizacją ruchu dla kolejnych faz remontu estakady, można zapoznać się w dokumencie, do którego podajemy odnośnik:

Projekt

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w strefie objętej zmianą organizacji ruchu i stosowanie się do wprowadzonego oznakowania pionowego i poziomego.

 

http://mzuim.eu

sobota, 24 marca 2012
Informujemy, że od dnia 26.03.2012 r. (poniedziałek) firma IMB-Podbeskidzie rozpocznie koleją fazę remontu estakady.
 

Będzie ona związana z koniecznością wykonania prac nad jezdnią łącznika ul. Faski i ul. Pocztowej/Rynek.

W związku z powyższym wdrożona do realizacji zostanie kolejna faza zmiany organizacji ruchu (rys. 4), zakładająca dojazd do ul. Faski i fragmentu ul. Wolności (pomiędzy ul. Faski i Dworcową) z kierunku ul. Powstańców. Ruch w ciągu ul. Rynek (w sąsiedztwie m.in budynku Urzędu Miasta) oraz w ciągu ul. Faski odbywać się będzie jednokierunkowo, w kierunku wyjazdu do ul. Pocztowej (w sąsiedztwie budynku poczty i banku).

Ze szczegółami organizacji ruchu na czas realizacji ww. etapu oraz opisem i projektowaną organizacją ruchu dla kolejnych faz remontu estakady, można zapoznać się w dokumencie, do którego podajemy odnośnik:

Projekt organizacji ruchu

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w strefie objętej zmianą organizacji ruchu i stosowanie się do wprowadzonego oznakowania pionowego i poziomego.

http://mzuim.eu

piątek, 09 marca 2012
Chorzowianin
Trwa przebudowa estakady. Prace potrwają do połowy 2013 roku. Chorzowscy kierowcy będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Relacjonujemy na bieżąco.
 
Remont estakady. Najnowsze wiadomości. 
Informacja o sugerowanym objeździe | fot. Paweł Mikołajczyk

9 marca 2012 r.

Od poniedziałku dodatkowe utrudnienia w związku z przebudową estakady.

Częściowo zostanie zamknięty przejazd pod estakadą przy ul. Pocztowej i Moniuszki (w okolicy Poczty Glównej)

MZUiM przygotował zalecane objazdy, ale po około dwóch tygodniach, objazd ma być obligatoryjny.

Aby więc dostać się samochodem z okolic przystanku autobusowego obok WBK Banku Zachodniego pod dworzec PKP, czy ul. Floriańską, trzeba będzie objechać całe miasto. Podobnie, tyle że w przeciwnym kierunku, pojadą kierowcy jadący od strony dworca, Sądu Rejonowego i ul. Floriańskiej.

źródło: MZUiM

Najpierw zaplanowano tymczasowe zawężenia jednej jezdni ul. Pocztowej pod i wzdłuż estakady ze sterowaniem ruchem sygnalizacją wahadłową na długosci 150m miedzy liniami zatrzymania. Przewidywany czas realizacji dla każdego z zawężeń wynosi tydzień.

W zwiazku z mogącymi się tworzyć zatorami w tym miejscu, przewidziano wprowadzenie oznakowania zalecanego objazdu poprzez ul. Truchana, Chrobrego i Powstanców w kierunku Rynku oraz poprzez ul. Powstańców, Hajducką i Truchana w kierunku ul. Pocztowej i Florianskiej.

Kolejnym etapem prac będzie tymczasowe całkowite zamkniecie przejazdu ul. Pocztową pod estakadą z wykorzystaniem wcześniejszego objazdu zalecanego jako objazdu obligatoryjnego. Droga ma być całkowicie nieprzejezdna w okresach weekendowych.

Później ma być zamknięty przejazd pod estakada na linii od ul. Faski do południowego odcinka ul. Pocztowej z wprowadzeniem na odcinku od Rynku do ul. Pocztowej w ciagu ul. Faski ruchu jednokierunkowego, z wyjazdem na ul. Pocztową. Przewiduje sie na tym odcinku ograniczenie do ruchu posiadajacych zaświadczenia oraz dostaw do ul. Faski.


6 marca 2012 r.

Zapytaliśmy Wojciecha Osadnika o stan zaawansowania prac na Estakadzie. Jak czytamy w protokole z przeglądu budowy prace odbywają się zgodnie z harmonogramem.

Stan zaawansowania prac (w nawiasie zaktres robót planowanych do 9.03):

rozbiórka nawierzchni asfaltowej – 100% (100%)
rozbiórka barier SP-06 (to szare, metalowe ochronne bariery) – 100% (100%)
rozbiórka krawężnika – 80% (100%)
rozbiórka kap chodnikowych – 70% (90%)
rozbiórka gzymsów – 40% (50%)
rozbiorka balustrady P1 – 50% (80%)
rozkucie wspornika – 10% (40%)
montaż pomostu szczelnego na zjeździe parkowym – 100% (60% całości prac)
montaż pomostu szczelnego na estakadzie – 50%
wycinka drzew – 100% 

MZUiM podaje:
W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w funkcjonującej organizacji ruchu. Ruch odbywa się płynnie, nie odnotowano utrudnień komunikacyjnych.10 lutego 2012 r.

Uwaga kierowcy. Od dziś, aby w okolicach Teatru Rozrywki kierować się na Bytom z Katowic, koniecznie trzeba zmienić pas na lewy. Dotychczasowy pas do jazdy prosto został zamknięty. Ta korekta wynika z sygnałów kierowców i obserwacji MZUiM.

Jednak z powodu nagminnego niestosowania się kierowców do obowiązującej organizacji ruchu i jazdy na wprost przez estakadę z bus pasa, dochodziło do niebezpiecznych sytuacji wymuszania pierwszeństwa. Obecnie przejazd przez skrzyżowanie w okolicach Teatru Rozrywki wygląda jak na poniższym schemacie:Do tej pory organizacja ruchu przewidywała, że pojazdy skręcające w prawo (w ul. Konopnickiej) oraz autobusy zjeżdżające do Rynku poruszają się pasem prawym, natomiast pojazdy jadące prosto przez estakadę poruszają się pasem lewym i dopiero bezpośrednio przed skrzyżowaniem zmieniają pas, by pojechać prosto przez skrzyżowanie. Wyłączenie z ruchu prawego pasa bezpośrednio przed skrzyżowaniem miało powodować uspokojenie i poprawę płynności ruchu oraz zapobiegać często występującym na tym skrzyżowaniu przejazdom z dużą prędkością na czerwonym świetle.

Organizacja ruchu w kierunku Katowic pozostaje bez zmian.

MZUiM apeluje również o zdyscyplinowanie kierowców i przejeżdżanie przez skrzyżowanie z ul. 3 Maja zgodnie z oznakowaniem tj. z prawego pasa tylko pojazdy skręcające w prawo w ul. 3 Maja lub autobusy jadące na wprost, z lewego pasa - pojazdy jadące na wprost przez skrzyżowanie. MZUiM przypomina również, że jazda na wprost z pasa dla pojazdów skręcających w prawo jest wykroczeniem podlegającym egzekucji przez funkcjonariuszy Policji.

 
1 , 2