Flag Counter
Chorzów wczoraj, dziś i jutro
poniedziałek, 03 lipca 2017

Pierwszy Zjazd Rodzinny Bartoszów.


Udany. Następny za rok !!!


Serdeczne podziękowania dla Organizatorów.

Natalii i Waldkowi za zdjęcia.

środa, 03 lutego 2016

Chorzów - portal miejski

Trwa remont elewacji Miejskiego Domu Kultury Batory. Już wkrótce MDK Batory odzyska dawny blask. 
 
Remont elewacji MDK Batory
 
Remont elewacji MDK Batory 
Remont elewacji rozpoczął się kilka dni temu i planowo ma zakończyć się 31 lipca tego roku. Wartość prac remontowych to trochę ponad 200 tysięcy złotych. 
- Zakres prac remontowych obejmuje wykonanie remontu elewacji frontowej części budynku z cegły klinkierowej polegający na czyszczeniu, wymianie spoin, hydrofobizacji, naprawie wystrojów architektonicznych na niej występujących oraz wykonaniu iluminacji obiektu – mówi Karolina Skórka z Referatu Komunikacji Społecznej UM Chorzowa.  
 
Niedaleko MDK Batory trwa także budowa apartamentowca, o którym pisaliśmy kilka tygodni temu. 
 

Adrian Blondzik

wtorek, 02 lutego 2016

Dziennik Zachodni

Wybuch gazu w kamienicy w Chorzowie: Śledczy wyjaśniają okoliczności w jakich doszło do wybuchu gazu w kamienicy przy ul. 3 Maja w Chorzowie. Eksplodowało rozpylone powietrze z odświeżaczy. Rannych zostało czterech nastolatków. 
 

Wybuch gazu w kamienicy w Chorzowie

Do zdarzenia doszło w poniedziałek około godz. 19:30 w kamienicy przy ul. 3 Maja. Dyżurny z chorzowskiej komendy otrzymał informację, że w pomieszczeniu użytkowym mieszczącym się na parterze doszło w wybuchu gazu. 

Wybuch gazu w kamienicy w Chorzowie

Jak relacjonuje policja, ze wstępnych ustaleń wynika, że czterech młodych mężczyzn w wieku od 16 do 18 lat, w jednym z pokoi rozpyliło dużą ilość odświeżaczy powietrza. Po chwili, gdy 16-latek zapalił papierosa, doszło w wybuchu. 

Wybuch gazu w kamienicy w Chorzowie

W wyniku eksplozji nastolatkowie doznali poparzeń twarzy, ramion i karku. 

Wszyscy poszkodowani trafili do szpitala. 

Teraz chorzowscy śledczy ustalają szczegóły i okoliczności tego zdarzenia. 

17:30, vlodo-bart , Wypadki
Link Komentarze (1) »
poniedziałek, 04 stycznia 2016

"Remont" choinek !!!

poniedziałek, 30 listopada 2015

Znalezione obrazy dla zapytania mzuim chorzów obrazy

 

 
W związku z powyższym:
1. przywrócony został dwukierunkowy ruch pojazdów na niżej opisanych odcinkach ulic:
  • ciąg ul. Katowickiej na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Moniuszki i ul. Rynek (rejon budynku przy ul. Katowickiej 105),
  • ciąg ul. Rynek na odcinku pomiędzy ulicami Katowicką i Pocztową,
  • ciąg ul. Pocztowej na odcinku pomiędzy ulicami Rynek i Moniuszki,
2. dopuszczony został ruch pojazdów z estakady w  ciągu ul. Katowickiej (kierunek do Bytomia) w kierunku m. in. ul. Rynek i Pocztowej,
3. zamknięty został przejazd pod estakadą pomiędzy ulicami Pocztową i Faski,
4. zamknięty został wyjazd z ciągu ul. Rynek (przy budynku Urzędu Miasta) w kierunku ul. Powstańców i Kościuszki,
5. wprowadzony został ruch jednokierunkowy w ciągu ul. Rynek na odcinku od rejonu wyjazdu z parkingu “Pod estakadą” (przy “Cafe Milano”) w kierunku ul. Powstańców.
 
Dojazd do ul. Rynek (w rejonie Urzędu Miasta), Faski i Wolności (na odcinku pomiędzy ulicami Faski i Dworcową) odbywa się z kierunku ul. Pocztowej wjazdem zlokalizowanym w rejonie budynku Poczty. Wyjazd ul. Rynek (w rejonie Urzędu Miasta) oraz Faski prowadzony jest ww. zjazdem do ul. Pocztowej.
Na czas realizacji ww. etapu robót wyznaczone zostały objazdy:
  • z kierunku ul. Katowickiej (estakada, z kierunku Bytomia) w kierunku ul. Powstańców: ul. Katowicka - ul. Szopena - pl. Matejki - ul. Kopernika - ul. Zjednoczenia - ul. Powstańców,
  • z kierunku ul. Powstańców w kierunku ul. Kościuszki, Rynek, Pocztowej, Faski, Urzędu Miasta: ul. Powstańców - ul. Sobieskiego - ul. Dąbrowskiego - ul. Bogedaina - ul. Kościuszki - ul. Moniuszki - ul. Rynek.
Wprowadzone zostały zmiany w trasach przejazdów autobusów komunikacji miejskiej, na temat których znajdziecie państwa informacje na stronach KZK GOP.
  
wtorek, 01 września 2015

Znalezione obrazy dla zapytania mzuim chorzów obrazy


Zakończyła się budowa połączenia autostrady A4 z ul. Leśną i Inwalidzką w Chorzowie. W pierwotnych założeniach koncepcyjnych droga ta miała połączyć wyłącznie autostradę A4 z ul. Leśna tworząc alternatywne połączenie drogowe dla ul. Stefana Batorego. W trakcie prac projektowych dodatkowo zaprojektowano skrzyżowanie z ul. Inwalidzką. Dzięki temu możliwy będzie łatwieszy będzie dojazd  bezpośrednio do ulicy Armii Krajowej

FILM z drona

Realizacja zadania pn. : "Budowa ul. Wilhelma Kollmanna wraz z wiaduktem nad torami kolejowymi PKP oraz połączeniem z ul. Inwalidzką w Chorzowie"

1.   Zakres robót obejmował:
- odcinek ul. Leśnej II od końca zrealizowanej ulicy Leśnej II w rejonie hali przedsiębiorstwa Prologis Polska, do włączenia na skrzyżowaniu w ul. Leśną w rejonie przejazdu kolejowego (km 0+551,15)
- odcinek ul. Inwalidzkiej od skrzyżowania z projektowaną ul. Leśną II do włączenia w istniejącą ul. Inwalidzką w km 0+280,90
- wiadukt drogowy nad linią kolejową PKP nr 651 Kochłowice-Radoszowy,
- mury oporowe w ciągu projektowanej ul. Leśnej II i ul. Inwalidzkiej
- projekt nowych oraz przebudowa istniejących zjazdów publicznych,
- projekt odwodnienia dróg
- projekt przebudowy istniejących sieci sanitarnych, gazowych, elektrycznych oraz teletechnicznych

2. Parametry projektowanych dróg

 ul. Kollmanna
- klasa techniczna L (lokalna)
- przekrój 1x2 (pasy szer. 3,0m)
- nośność – 115 kN/oś
- prędkość dopuszczalna : teren zabudowany Vo=50km/h
- szerokość jezdni – 6,00m
- pobocze gruntowe – 0,75 i 1,50m
- chodnik jednostronny – szer. 2,00m

 ul. Inwalidzka:
- klasa techniczna L (lokalna)
- przekrój 1x2 (pasy szer. 3,0m),
- prędkość dopuszczalna: teren zabudowany Vo=50km/h
- szerokość jezdni – 6,0m
- pobocze gruntowe – 0,75m
- chodnik jednostronny - 1,5m, 2,0m i ok. 3,90m
- zatoka postojowa – parkowanie prostopadłe, 25 stanowisk 2,5x5,0m

3. Odwodnienie drogi oraz sieci sanitarne

Odwodnienie przebudowywanych dróg realizowane będzie za pomocą kanalizacji deszczowej z włączeniem do istniejących kolektorów poprzez projektowane wpusty uliczne.
W zakres opracowania wchodzi:
- budowa kanalizacji deszczowej (ciąg A) w ul. Kollmanna z odprowadzeniem wód deszczowych do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej DN800;
- przebudowa istniejącej kanalizacji ogólnospławnej DN800 (cd. ciągu A) w ul. Inwalidzkiej;
- budowa kanalizacji deszczowej (ciąg B) w ul. Inwalidzkiej z odprowadzeniem wód deszczowych do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej DN800;
- budowa kanalizacji deszczowej (ciąg C) w ul. Leśnej II z odprowadzeniem wód deszczowych do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej w ul. Leśnej.

W ramach przedmiotowego zadania, w związku z projektowany pasem drogowym, wchodzi usunięcie następujących kolizji:
- przebudowa sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia,
- przebudowa sieci wodociągowej,
- zabezpieczenie magistralnej sieci wodociągowej DN1200,
- zabezpieczenie istniejącego kolektora ogólnospławnego DN800.

4. Oświetlenie uliczne.
       Sieci teletechniczne.

5. Obiekty inżynierskie

5.1. WIADUKT DROGOWY W CIĄGU UL. KOLLMANNA NAD TORAMI PKP

Parametry techniczno-geometryczne:
Długość konstrukcji nośnej: 18,20 m
Szerokość całkowita: 11,10 m
Wysokość dźwigara: 0,87 m
Prześwit pionowy pod obiektem (min.):
- skrajnia pionowa: 5,45 m
- skrajnia pozioma: 9,00 m
Kąt skosu: 90,0°

Przekrój poprzeczny na obiekcie:
- pasy ruchu: 2x3,0=6,0 m
- pas bezpieczeństwa 0,50 m
- chodnik 2,00 m

Wiadukt zaprojektowano w formie ustroju jednoprzęsłowego z belek prefabrykowanych typu Kujan. Przyczółki wykonano jako pełne posadowione na palach wielkośrednicowych Ø1200. Obiekt zaprojektowano w formie jednoprzęsłowej konstrukcji zespolonej (strunobetonowe belki Kujan NG – płyta żelbetowa).

5.2. MURY OPOROWE

W ramach kontraktu wykonany zostanie mur oporowy z grodzic stalowych PU-8R wzdłuż ul. Kollmanna oraz mury z gruntu zbrojonego w ciągu ul. Inwalidzkiej. Zaprojektowano mury oporowe z gruntu zbrojonego M1 oraz M2. Długość muru M1 wynosi L=36,12m, długość muru M2 wynosi 57,0m. Wysokość murów M1 oraz M2 zmienna.
Mury oporowe w ciągu ul. Inwalidzkiej zaprojektowano w technologii zbrojonych konstrukcji ziemnych ze zbrojeniem niepodatnym przy zastosowaniu systemu składającego się z pasów poliestrowych                    w powłoce z polietylenu, jako zbrojenia gruntu, paneli elewacyjnych i gruntu nasypowego, układanego w kolejnych warstwach.

WARTOŚĆ ZADANIA: 11.779.100,04 ZŁ BRUTTO

TERMIN REALIZACJI:    styczeń 2014 ÷ sierpień 2015

ZAMAWIAJĄCY:   

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie,    

ul. Bałtycka 8A, 41-500 Chorzów

WYKONAWCA:                   

STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

INŻYNIER KONTRAKTU
NADZÓR INWESTORSKI:     Konsorcjum firm:
- Biuro Usług Inżynierskich „CONCEPT”
mgr inż. Arkadiusz Cichoń ul. Daszyńskiego 36b/3
40-148 Katowice
- Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe AKBUD
  Al. Roździeńskiego 188b  40-203 Katowice;

BIURO PROJEKTÓW:   EGIS Poland Sp. z o.o.
  40-153 Katowice, Al Korfantego 193


środa, 29 lipca 2015

Naszemiasto.pl

Rozpoczął się remont nawierzchni autostrady A4 na łącznicach węzłów: Chorzów Batory oraz „Witosa” i „Bocheńskiego” w Katowicach. Drogowcy wymienią nawierzchnię jezdni na całej długości łącznic. Lokalnie aby poprawić nośność nawierzchni zostanie sfrezowana również warstwa wiążąca. Łącznie wyremontowana zostanie nawierzchnia na długości ponad 6 km.

Remont autostrady A4 w Katowicach i Chorzowie

Remont autostrady A4 w Katowicach i Chorzowie

 

Remont autostrady A4 w Katowicach i Chorzowie

Remont autostrady A4 w Katowicach i Chorzowie

Remont autostrady A4 w Katowicach i Chorzowie

Remont autostrady A4 w Katowicach i Chorzowie

Remont autostrady A4, który się rozpoczął wieczorem 28 lipca, został podzielony na dwa etapy, a dla kierowców zostały wyznaczone objazdy.

Teraz kierowcy, którzy chcą wjechać na ul. Batorego od strony Wrocławia, muszą zjechać na węźle Chorzów Batoryna jezdnię zbiorczo-rozprowadzającą i kierować się zgodnie z tablicami objazdowymi (kierunek: Ruda Śląska Kochłowice, Chorzów) na „węzeł Witosa”, na którym będzie możliwość zawrócenia i wjechania na ul. Batorego drugą stroną Węzła Chorzów.

Aby wyjechać z ul. Batorego na autostradę w kierunku Krakowa należy kierować się zgodnie z tablicami objazdowymi (kierunek: A-4 Kraków) na drogę wojewódzką 902 (Drogowa Trasa Średnicowa) i na „węzeł Bocheńskiego”. W tym czasie będzie zawężony do jednego pasa ruchu, w każdym kierunku, przejazd ul. Batorego pod autostradą A-4. Dodatkowo na ul. Oświęcimskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Batorego ruch prowadzony będzie wahadłowo. 

Drogowcy zapewniają, że prace odbywać się będą 24 godziny na dobę i ich pierwszy etap powinien się zakończyć w czwartkowy poranek.

Etap drugi uzależniony został od warunków pogodowych i postępu prac. Zaplanowany jest jednak na najbliższy czwartek i piątek.

Podczas drugiego etapu prac zamknięty zostanie wjazd i wyjazd na węzeł Chorzów (Batory) z jezdni autostrady z kierunku Katowice – Wrocław. Spowoduje to wyznaczenie objazdu przez „węzeł Bocheńskiego” i drogę wojewódzką nr 902 (Drogowa Trasa Średnicowa). Natomiast wjazd na autostradę odbywać się będzie przez „węzeł Witosa”.

Aby dostać się na ul. Batorego od strony Katowic, należy zjechać na węźle Katowice Mikołowska na jezdnię zbierająco-rozprowadzającą i kierować się zgodnie z tablicami objazdowymi (kierunek: Ruda Śląska Kochłowice, Chorzów).

Aby wyjechać z ul. Batorego na autostradę w kierunku Wrocławia należy kierować się zgodnie z tablicami objazdowymi (kierunek: A-4 Wrocław) na „węzeł Witosa”, na którym będzie możliwość zawrócenia i wjazdu na autostradę. W tym czasie będzie zawężony do jednego pasa ruchu, w każdym kierunku, przejazd ul. Batorego pod autostradą A-4. Dodatkowo na ul. Oświęcimskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Batorego ruch prowadzony będzie wahadłowo.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapewnia, że o kolejnych utrudnieniach będzie informować na bieżąco.    

poniedziałek, 27 lipca 2015

Chorzowianin

Wielkimi krokami zbliża się 72. Wyścig Dookoła Polski. Na jednym z etapów kolarzy dopingować będzie można także w Chorzowie. Władze miasta przygotowały szereg atrakcji dla kibiców.

TdP w Chorzowie: Strefa Kibica, a w niej mnóstwo atrakcji

4 sierpnia 2015 r. - to tego dnia kolarze zawitają do naszego miasta | Fot. YouTube / Tour de Pologne

Od 2 do 8 sierpnia kolarze z najlepszych ekip na świecie ścigać się będą w 72. Tour de Pologne UCI World Tour. Podczas trzeciego etapu, 4 sierpnia (wtorek), przejadą dwudziestoma ulicami Chorzowa.

Główną atrakcją będzie Lotto Premia Lotna. Zawodnicy walczyć będą o punkty (3 pkt. dla zwycięzcy, 2 pkt. dla drugiego kolarza, 1 pkt dla trzeciego) na ulicy Krakusa. Tuż obok - na Placu Powstańców Śląskich - usytuowana będzie Strefa Kibica.

Zostanie otwarta o godz. 14.45. Kolarze powinni pojawić się na chorzowskich ulicach około godz. 16.30.

W Strefie Kibica nie zabraknie atrakcji. - Przygotujemy szereg imprez towarzyszących. Kibice będą mogli śledzić przebieg etapu na telebimie. Oprócz tego powstanie miasteczko drogowe dla dzieci i młodzieży, pokazujące kulturę jazdy na rowerach - mówi nam zastępca prezydenta miasta ds. gospodarczych, Jerzy Szafranowicz.

Ciekawym punktem programu będzie nauka naprawy roweru i konserwacji sprzętu. - Wydawałoby się, że to prosta sprawa. Jednak taka wiedza może się przydać zwłaszcza młodszym miłośnikom jazdy na rowerze. Będą mogli się dowiedzieć, jak zdjąć koło, jak konserwować łańcuch - dodaje Szafranowicz.

Na Placu Powstańców Śląskich ustawione zostaną stacjonarne rowerki. Każdy będzie mógł przetestować swoje możliwości.

- Przygotujemy także nagrodę dla kibica, który najciekawiej będzie dopingować kolarzy. Może to być jakieś oryginalne przebranie albo hasło - kontynuuje zastępca prezydenta miasta ds. gospodarczych.

Jerzy Szafranowicz zaprasza mieszkańców Chorzowa do kibicowania, a jednocześnie prosi o zrozumienie tych, którzy napotkają na pewne niedogodności związane z zamknięciem ulic dla ruchu kołowego. - To ogromne wyzwanie dla naszego miasta. Wyścig przejedzie przez same centrum. Wierzę, że będzie to w Chorzowie święto kolarstwa, a mieszkańców proszę o tolerancję i cierpliwość - kończy. (m)

Chorzowianin

Rozpoczyna się kolejny etap modernizacji torowiska wzdłuż dolnej części ul. Katowickiej w okolicach Rynku. Jeśli jedziesz na Chorzów Stary z centrum, omijaj Konopnickiej. Sprawdź, co jeszcze się zmieni

Uwaga kierowco. Nowe objazdy wokół Rynku

Dziś (poniedziałek, 27 lipca) ok. godz. 10:00 rozpocznie się realizacja kolejnego etapu modernizacji torowiska tramwajowego w ciągu ul. Katowickiej.

Wyłączony z ruchu pojazdów zostanie przejazd przez tory tramwajowe w rejonie skrzyżowania ul. Katowickiej i Konopnickiej.

Ponadto w ciągu ul. Katowickiej, na odcinku od ul. Moniuszki do rejonu skrzyżowania z ul. Pocztową, w związku z zawężeniem jezdni ul. Katowickiej i Rynek, wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy w kierunku ul. Pocztowej,

Zamknięty dla ruchu pojazdów kołowych zostanie ciąg ul. Katowickiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Konopnickiej do skrzyżowania z ul. Kościuszki,

W ciągu ul. Szabatowskiego wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy,

W ciągu ul. Konopnickiej (na odcinku pomiędzy ulicami Katowicką i Bogedaina) wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy,

Otwarty zostanie dla ruchu pojazdów przejazd (jednokierunkowy) od Rynku (ul. Powstańców) w stronę ul. Kościuszki.

W związku z tym zlikwidowane zostaną dotychczas funkcjonujące objazdy prowadzone ulicami Powstańców, Sobieskiego, Dąbrowskiego, Szopena, pl. Matejki, Kopernika, pl. Kopernika, wyznaczony zostanie objazd z kierunku skrzyżowania ulic Konopnickiej, Katowickiej, Dąbrowskiego w kierunku ul. Konopnickiej ciągiem ulic: Katowicka (estakada) – ul. Rynek – ul. Bogedaina – ul. Konopnickiej.

Szczegóły do zobaczenia na poniższej mapie:

Zmiany dotyczą też kuroswania komunikacji miejskiej. Komunikacyjny Związek Komunalny GOP informuje, że w związku zakończeniem prac remontowych w rejonie Placu Sikorskiego w Bytomiu oraz rozpoczęcia kolejnego etapu prac w rejonie Rynku w Chorzowie i modernizacji torowiska na terenie zajezdni w Chorzowie Batorym, od 27 lipca (poniedziałek) zmienią się rozkłady linii tramwajowych nr: 0, 6, 7, 11, 19, 20, 33, 34, 43 i 69.

Najważniejsza informacja dla pasażerów jest taka, że żaden tramwaj przez Rynek nie przejedzie. W zamian uruchomiono komunikację zastępczą. Linia autobusowa komunikacji zastępczej oznaczona jako T-19 będzie kursować na trasie: Chorzów Stadion Śląski – Chorzów Nowa.

Również autobusy będą omijały przystanek uytuowany w Chorzowie przy Banku Zachodnim. Szczególy na stronie www.kzkgop.pl

niedziela, 26 lipca 2015

Chorzowianin

Policja zajmuje się ustaleniem dokładnych przyczyn wypadku, w którym zginął mężczyzna. Wszystko wskazuje na to, że doszło do nieszczęśliwego wypadku w trakcie pracy na wysokości.

Śmiertelny upadek z rusztowania

Do zdarzenia doszło we wtorek, 21 lipca, przy budynku „Teatru Rozrywki” w Chorzowie.

- Około godziny 13:00 od strony ul. Konopnickiej, podczas rozstawiania rusztowania, z wysokości około 4 metrów spadł mężczyzna. Spadając uderzył głową w metalową konstrukcję pierwszego poziomu rusztowania. Po przyjeździe karetki pogotowia ratunkowego podjęta została reanimacja, w wyniku której doszło do odzyskania funkcji życiowych. Niestety po przewiezieniu do szpitala, mężczyzna zmarł - mówi Justyna Dziedzic, rzecznik chorzowskiej policji.

Policja i prokuratura bada teraz wszelkie okoliczności tego zdarzenia.

00:46, vlodo-bart , Wypadki
Link Dodaj komentarz »

Chorzowianin

Kierujący samochodem marki Fiat zderzył się czołowo z nadjeżdżającym samochodem marki BMW. Do wypadku doszło na ul. Kluczborskiej. Jedna osoba trafiła do szpitala.

Czołówka na Kluczborskiej

Do groźnego wypadku doszło we wtorek, 21 lipca, około godziny 15:00 na ul. Kluczborskiej.

- 27-letni kierujący fiatem zderzył się czołowo z nadjeżdżającym z naprzeciwka bmw, którego kierującą była 48-latka z Chorzowa. Do zdarzenia miało dojść podczas manewru omijania innego pojazdu. W wyniku wypadku kierująca bmw z urazem głowy trafiła do szpitala. Wiadomo już, że uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi - mówi Justyna Dziedzic, rzecznik chorzowskiej poliji.

00:42, vlodo-bart , Wypadki
Link Dodaj komentarz »

Chorzowianin

Piękne uderzenie Eduardsa Visnakovsa, a potem dobitka Michała Efira - zawodnicy przedniej formacji zapewnili chorzowskiej drużynie pierwsze zwycięstwo w tym sezonie.

Napastnicy się przebudzili. Ruch lepszy od Piasta w derbach

Eduards Visnakovs zdobył pierwszą bramkę dla chorzowian w tym sezonie | Fot. Paweł Mikołajczyk

Licząc letnie sparingi i inaugurację ligową z Górnikiem Łęczna, podopieczni Waldemara Fornalika przystępowali do meczu z Piastem z pięcioma porażkami na koncie. Trener uspokajał jednak, że zespół w końcu odpali. W piątek jego słowa znalazły potwierdzenie.

W składzie Ruchu, w porównaniu z pierwszym meczem sezonu, doszło do jednej zmiany. - Każdy wariant biorę pod uwagę. Także ten, że Patryk może zagrać od pierwszej minuty - mówił na przedmeczowej konferencji, zapytany przez nas o Patryka Lipskiego. I to właśnie 21-latek znalazł się w wyjściowym składzie, w miejsce Macieja Iwańskiego.

W spotkaniu z Łęczną Ruch miał duże problemy ze stworzeniem sytuacji, oddał zaledwie jeden celny strzał. Tym razem statystyki prezentował się dużo korzystniej. Już po kilkunastu sekundach na bramkę strzeżoną przez Jakuba Szmatułę uderzył Eduards Visnakovs.

Łotysz był najaktywniejszą postacią w składzie "Niebieskich". Próbował w I połowie jeszcze kilkakrotnie zagrozić Szmatule, ale albo był blokowany, albo brakowało mu precyzji. Z dystansu szczęścia próbował także Maciej Urbańczyk.

Najdogodniejszą okazję w pierwszych 45 minutach miał jednak Piast. W 10. minucie z prawej strony dośrodkował Martin Nespor, a Paweł Moskwik znalazł się tuż przed Matusem Putnockym. Kibice Ruchu odetchnęli z ulgą, gdy pomocnik gliwiczan skiksował.

Po przerwie "Niebiescy" w końcu zdobyli upragnioną bramkę. Po centrze Lipskiego z rzutu rożnego w polu karnym "Piastunek" zrobiło się zamieszanie. Do piłki dopadł Visnakovs i silnym uderzeniem pod poprzeczkę nie dał szans Szmatule.

Na tego gola entuzjastycznie zareagowała dziewczyna łotewskiego piłkarza, która obserwowała mecz z wysokości trybuny głównej. Przeżywała każdą akcję Ruchu, zwłaszcza te, w których uczestniczył jej chłopak. Mocno zmartwiła się, gdy "Wiśnia" poprosił o zmianę. Gdy wychodził z kontrą, złapał go skurcz.

Piast, który do tej pory stawiał na defensywę i szukał okazji do kontr, musiał zaatakować. Putnockiego starał się zaskoczyć Bartosz Szeliga, uderzył jednak w sam środek bramki. W rewanżu pokazał się Lipski, lecz na posterunku był golkiper gości.

Decydującą akcję podopieczni Fornalika przeprowadzili w 84. minucie. Po podaniu Zieńczuka "oko w oko" z bramkarzem stanął Lipski. Przegrał ten pojedynek, ale z dobitką pospieszył Michał Efir, który kilka minut wcześniej pojawił się na placu gry.

Trener Ruchu od kilku tygodni powtarzał, że zespół potrzebuje jeszcze jednego napastnika. O krok od podpisania kontraktu z klubem z Cichej jest Mariusz Stępiński, który przechodzi testy medyczne. Najlepiej zareagowali na to obecni napastnicy "Niebieskich" - Visnakovs i Efir. Dali "odpowiedź" na boisku.

- Mogę się tylko cieszyć, że dwaj napastnicy zdobyli bramkę - mówił Fornalik. - Eduards zdobył piękną bramkę, miał jeszcze okazje. Nic dodać, nic ująć. Stępiński? To sprawa dla działaczy, myślę, że w poniedziałek dołączy do nas na treningu - dodał.

Kolejny mecz o ligowe punkty chorzowianie rozegrają w Kielcach, z Koroną (poniedziałek, 3 sierpnia).

Powiedzieli po meczu:

Wiedzieliśmy, że Ruch nie będzie nas atakować pressingiem, spychać do obrony, tylko czekać na jedną szansę. I tak właśnie było.

Waldemar Fornalik (trener Ruchu): - Jak każdy mecz ligowy, ten też był bardzo trudny. Trzeba było być zespołem. Kierunek wskazaliśmy w meczu z Łęczną, dziś drużyna była bardziej skonsolidowana. Zdobyliśmy dwie bramki, jedną ze stałego fragmentu, drugą z akcji. Takie zwycięstwo jest bardzo potrzebne. Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni.

2. kolejka T-Mobile Ekstraklasy

Ruch Chorzów - Piast Gliwice 2:0 (0:0)

Bramki: Visnakovs (56), Efir (84).

Żółte kartki: Grodzicki - Klepczyński, Vacek.

Sędziował Tomasz Kwiatkowski (Warszawa). Widzów 6100.

Ruch: Putnocky - Konczkowski, Grodzicki, Koj, Oleksy - Urbańczyk, Surma - Zieńczuk, Lipski (85. Lenartowski), Gigołajew (90. Mazek) - Visnakovs (79. Efir).

Piast: Szmatuła - Klepczyński, Osyra, Korun, Mraz - Vacek, Murawski - Szeliga (68. Badia), Żivec (79. Musiolik), Moskwik (62. Barisić) - Nespor.

                                                                                                     (fab)

piątek, 19 czerwca 2015

Naszemiasto.pl

Pożar w Katowicach: Wczoraj (17 czerwca), ok. godziny 22:05 dyżurny Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach otrzymał zgłoszenie o pożarze przy ul. Wiśniowej 4. Akcja trwała 4 godziny, jedna osoba poniosła śmierć.

Na miejscu działały 4 jednostki straży pożarnej, akcja zakończyła się ok. 2 nad ranem. Przyczyny pożaru ustala policja.

Zapaliła się przybudówka drewniana w budynku 2-kondygnacyjnym. 

- Ok godziny 22 dostaliśmy zgłoszenie o pożarze, to nie było mieszkanie, ale pomieszczenie gospodarcze. Podczas akcji gaszenia ognia we wnętrzu znaleziono zwęglone zwłoki mężczyzny - informuje mł. bryg. Andrzej Płóciniczak - oficer prasowy PSP w Katowicach. 

12:58, vlodo-bart , Wypadki
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 15 czerwca 2015

Chorzowianin

Na witaczach ustawionych na granicy miasta pojawiły się śląskie napisy. Przy wjeździe do Chorzowa ujrzymy "mŏ wŏs rŏd!", a przy wyjeździe "chowcie sie!".

Mŏ wŏs rŏd i chowcie sie na chorzowskich witaczach

To nie pierwsza taka akcja w Chorzowie. O sprzątaniu po psach przypominają napisy na chodnikach „Nie rób gańby”, a zasady segregacji odpadów wyjaśnia gazeta „Nasz Hasiok”. Śląską godkę słychać także w urzędowej windzie – komunikaty dotyczące wydziałów znajdujących się na piętrze podawane są gwarą.

- W 2013  roku Urząd Miasta w Chorzowie otrzymał certyfikat "Gŏdōmy po ślōnsku". To powód do dumy ale także zobowiązanie. Szukamy różnych sposobów na promocję naszego języka – wyjaśnia Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa. Celem akcji  jest promowanie używania godki w miejscach publicznych, w tym m.in. w sklepach, firmach usługowych, w urzędach, szkołach, placówkach kultury.

Pierwszy witacz odsłonięto w czwartek, 11 czerwca, na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej i ul. Gałeczki.

- Wraz z Ruchem Autonomii Śląska staraliśmy się o to trzy lata. Cieszę się, że w końcu się udało. Powitania i pożegnania w naszym języku wkrótce pojawią się na kolejnych witaczach - mówi Krzysztof Szulc, radny i pomysłodawca inicjatywy.

Naszemiasto.pl

Wypadek w Chorzowie Samochód wjechał w przystanek w Chorzowie. Młody kierowca stracił panowanie nad samochodem i uderzył w wiatę przystankową na Alei Bojowników w Chorzowie. Odłamki szkła raniły starszą kobietę.

 Wypadek w Chorzowie

Do zdarzenia doszło w niedzielę, ok. godz. 10. Młody, ok. 20-letni mężczyzna jechał fordem przez Aleję Bojowników w Chorzowie. W pewnym momencie stracił panowanie nad samochodem. 

08:34, vlodo-bart , Wypadki
Link Dodaj komentarz »
sobota, 13 czerwca 2015

Cmentarz w Katowicach Panewnikach opanowały dziki. Trzeba było na kilka godzin zamknąć nekropolię. Łącznie pojawiło się tu dziesięć zwierząt, dwa dorosłe dziki i aż osiem warchlaków. 

Dziki na cmentarzu w Katowicach - Panewnikach @Straż Miejska Katowice

Dziki na cmentarzu w Panewnikach pojawiły się w minioną środę przed południem. Spacerowały między alejkami i grobami. Na miejsce wezwano strażników miejskich. - Strażnicy po lustracji cmentarza potwierdzili iż między grobami  zagospodarowały się dwa dorosłe  dziki oraz dziewięć małych warchlaków buszujących po alejkach – mówi Piotr Piętak, rzecznik prasowy katowickiej Straży Miejskiej.

Podjęto decyzję o czasowym zamknięciu nekropolii, jednocześnie ewakuowano osoby tu przebywające. 

- Do godziny 15 dwa dorosłe oraz pięć warchlaków uśpiono i przetransportowano do lasu, trzy maluchy uciekły – dodaje Piętak. 

08:35, vlodo-bart , Katowice
Link Dodaj komentarz »
sobota, 06 czerwca 2015

Rewal

Trzęsacz

Niechorze

Pogorzelica

Nadmorska Kolej Wąskotorowa


Roślinki

00:32, vlodo-bart , Rewal 2015
Link Komentarze (1) »
środa, 03 czerwca 2015

Naszemiasto.pl

Pociski Chorzów. Cztery pociski artyleryjskie zostały znalezione w złomie, który trafił do Huty Batory. Ładunki zostały zabezpieczone i czekają na odbiór przez saperów.

Pociski Chorzów

Podczas prac porządkowych, które były dzisiaj prowadzone w Hucie Batory, znaleziono cztery pociski artyleryjskie.

Jak informuje nas Olga Klimoszek z chorzowskie policji miejsce, gdzie dokonano tego znaleziska jest odgrodzone i nie mają do niego dostępu osoby postronne. Nie było też potrzeby przeprowadzenia ewakuacji.

Ładunki udało się szybko zabezpieczyć. Najprawdopodobniej jutro zostaną odebrane przez saperów. 

wtorek, 02 czerwca 2015

Chorzowianin

Budynek dworca PKP w centrum miasta, po wielu latach starań, ma przejąć miasto. Co powstanie w tym miejscu?

Dworzec PKP Centrum w rękach miasta

Rozmowy z PKP na temat przejęcia dworców w Chorzowie władze miasta toczył od kilku lat.

W 2013 roku Marcin Michalik, zastępca prezydenta Chorzowa ds. gospodarczych, mówił, że Polskie Koleje Państwowe porządkują swoje nieruchomości w tym i dworce leżące na terenie naszego miasta. - Dlatego złożyliśmy do PKP wniosek deklarujący nabycie dworców. Spotkało się to z pozytywną reakcją władz spółki. Trwają na ten temat rozmowy.

Po dwóch lata miasto i PKP porozumiały się co do nieruchomości przy Placu Dworcowym 6. - PKP podjęły decyzję o przekazaniu Chorzowowi budynku dworca w centrum – mówił Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa, podczas majowej sesji Rady Miasta.

Budynek dworca kolejowego Chorzów Miasto od lat jest nieczynny. Wolnostojąca nieruchomość ma ponad 760 mkw. Centralna część obiektu to piętrowa hala dworcowa. Obecnie żadne pomieszczenia nie są użytkowane. Parter hali stanowi przejście i dojście na perony poprzez tunel.

 PKP deklarują, że na zasadach współpracy z samorządem przekażą nam obiekt za symboliczną złotówkę. Będziemy zastanawiać się, co dalej z nim robić. Mamy dwie możliwości. Rozebrać budynek albo go przebudować i zaadaptować na jakiś cel. Ewentualną decyzję, co do wielkości środków, które mogłyby być przeznaczona na remont tej nieruchomości podejmą radni – przyznał w rozmowie z Chorzowianin.pl Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa.

 dodał, że PKP zadeklarowały gotowość do zainwestowania w dworzec w Chorzowie Batorym. - Dworzec odświeżono, odmalowano elewacje. Mamy zapewnianie, że PKP zagospodaruje pozostałe pomieszczenia na cele publiczne i komercyjne.


wojz
 

 

Chorzowianin

Dobiegający końca sezon był dla "Niebieskich" nerwowy, ale na szczęście z happy endem. Przed ostatnią kolejką nic im już nie grozi.

W Krakowie przegrali, ale się utrzymali

Fot. Mariusz Banduch

Cracovia kontra Ruch. To był mecz z podtekstami, zwłaszcza dla trenera "Pasów". Jacek Zieliński we wrześniu 2013 r. rozstał się z klubem z Cichej po haniebnym meczu w Białymstoku (0:6). Przez ponad 1,5 roku był bez pracy. Ostatnio przejął Cracovię i odmienił grę zespołu. Uratował go przed spadkiem.

Z kolei Waldemar Fornalik spinał klamrą okres pracy w Chorzowie. Gdy w październiku 2014 r. wracał na Cichą, drużyna była pogrążony w kryzysie, miała tylko punkt przewagi nad strefą spadkową. W pierwszym meczu "Waldek King" poprowadził ją właśnie na stadionie Cracovii. "Niebiescy" przegrali 0:1. Na tej samej arenie mogli dziś zrealizować cel, jakim było utrzymanie w lidze. By nie oglądać się na innych, musieli zdobyć przynajmniej punkt.

Fornalik dokonał jednej zmiany w składzie. Wymuszonej, bo Filip Starzyński pauzował za kartki. Na pozycji ofensywnego pomocnika wystąpił Roland Gigołajew.

Obie drużyny rozpoczęły spotkanie od mocnego uderzenia. Nie minęło 60 sekund, a Cracovia mogła prowadzić. Dąbrowski strzelił po ziemi, piłka odbiła się najpierw od jednego słupka, potem od drugiego, aż w końcu na linii złapał ją Matus Putnocky.

Po drugiej stronie boiska Gigołajew zagrał na wolne pole do Grzegorza Kuświka, ten jednak nie zdołał dojść do piłki. A za moment Bartłomiej Babiarz uderzył nad poprzeczką. To wszystko w ciągu pierwszych 180 sekund!

Na bramkę trzeba było poczekać do 20. minuty. Po rzucie rożnym Piotr Polczak głową posłał piłkę do siatki. Wcześniej wygrał walkę z Rafałem Grodzickim. Pozostaje pytanie, czy przepisowo. Grodzicki padł na murawę jak po nokaucie, zdenerwowany Fornalik protestował u sędziego, niczego jednak nie wskórał.

- Mam guza na głowie, sam by się nie zrobił. Dostałem łokciem - mówił w przerwie Grodzicki, który jednak nie zwalał winy na sędziego. - Nie może być tak, że brakuje nam punktu do utrzymania, a my nie walczymy o piłki. Obserwujemy, patrzymy, co robi rywal. To musimy zmienić - dodał w rozmowie z reporterem Canal Plus.

Po zmianie stron Ruch przez długi czas nie był w stanie zagrozić bramce Pilarza. Emocje mieliśmy dopiero w doliczonym czasie gry. Najpierw po uderzeniu Zjawińskiego Putnocky odbił piłkę na poprzeczkę. Później nie popisał się asystent sędziego, który podniósł chorągiewkę w momencie, gdy Budziński wychodził z... własnej połowy (piłkarz "Pasów" byłby sam na sam z bramkarzem Ruchu).

A w 96. minucie chorzowianie mieli najlepszą okazję do wyrównania. W zamieszaniu podbramkowym strzelał Paweł Oleksy. Piłka odbiła się od Pilarza i trafiła w poprzeczkę.

"Niebiescy" ulegli Cracovii 0:1, ale w lidze się utrzymali. Na innych stadionach padły bowiem korzystne dla nich wyniki. Pierwszym spadkowiczem został Bełchatów (po remisie 2:2 z Koroną), a przedostatni w tabeli Zawisza Bydgoszcz nie ma już szans na wyprzedzenie naszego zespołu.

Ostatnia kolejka sezonu w grupie spadkowej rozegrana zostanie w piątek, 5 czerwca, o godz. 20.30. Ruch podejmie walczącego "o życie" Zawiszę.

36. kolejka T-Mobile Ekstraklasy

Cracovia - Ruch Chorzów 1:0 (1:0)

Bramka: Polczak (20).

Żółte kartki: Rakels, Sretenović, Dąbrowski - Gigołajew, Kuświk.

Sędziował Tomasz Kwiatkowski (Warszawa). Widzów 7541.

Cracovia: Pilarz - Deleu, Sretenović, Polczak, Marciniak - Cetnarski (71. Zjawiński), Dąbrowski - Rakels (90. Wdowiak), Budziński, Jendrisek - Dialiba (90+5. Kapustka).

Ruch: Putnocky - Konczkowski, Grodzicki, Helik, Oleksy - Surma, Babiarz - Kowalski (58. Efir), Gigołajew, Zieńczuk - Kuświk (83. Visnakovs).

 

(mf)
niedziela, 24 maja 2015

Radni sejmiku mają w poniedziałek zdecydować o likwidacji Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sportu "Stadion Śląski"

Stadion Śląski

Stadion Śląski (Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Gazeta)
 

To pomysł marszałka województwa. W WOKiS pracuje dziś 18 osób. To pracownicy w pionie technicznym, marketingu, organizacji imprez, public relations i administracji. Marszałek chce jednak, by wszystkimi sprawami związanymi z areną zajmowała się spółka Stadion Śląski, która powstała jeszcze w minionej kadencji. Początkowo miała się ona zajmować wyłącznie budową, teraz będzie także operatorem obiektu.

Witold Trólka z biura prasowego urzędu marszałkowskiego dodaje, że wszyscy pracownicy WOKiS przejdą do spółki, a dyrektor WOKIS Marek Szczerbowski zostanie likwidatorem tej instytucji.

Dodatkowo zarząd województwa cały teren stadionu zamierza wydzierżawić kontrolowanej przez siebie spółce. Chodzi m.in. część przedpola wschodniego, budynek biurowo-hotelowy, parkingi przed hotelem, korty tenisowe, dotyczy to też samego stadionu.

Przypomnijmy, że jego przebudowa wciąż trwa. W czerwcu ma się zacząć operacja biglift, czyli podnoszenie stalowych lin konstrukcji dachu.

Naszemiasto.pl

Wystawa Kwiatów i Ogrodów w tym roku odbywa się w dniach 22 - 24 maja na dawnych terenach wystawienniczych przy Alei Głównej w samym centrum Parku Śląskiego.

Wystawa Kwiatów i Ogrodów w Parku Śląskim

Wystawa Kwiatów i Ogrodów w Parku Śląskim

Wystawa Kwiatów i Ogrodów w Parku Śląskim

Wystawa Kwiatów i Ogrodów w Parku Śląskim

Wystawa Kwiatów i Ogrodów w Parku Śląskim

czwartek, 21 maja 2015

Naszemiasto.pl

Ewakuacja na Bocheńskiego i wielkie korki rano. Ewakuacja i zamknięcie drogi zostały zarządzone, po tym jak koparka uszkodziła w tym rejonie gazociąg.

Ruch na ul. Bocheńskiego w Katowicach został już przywrócony, a klienci mogli wrócić do CH Załęże.

- Główny zawór, który doprowadza gaz, został już zamknięty i nie ma już niebezpieczeństwa - informuje nas Jacek Pytel, rzecznik prasowy katowickiej policji. 

Do uszkodzenia gazociągu doszło dzisiaj ok. godz. 8 rano. Policja podjęła wówczas decyzję o zamknięciu ul. Bocheńskiego, zarządzono również ewakuację CH Załęże.

Po godz. 10 wszystko wróciło już do normy.

16:31, vlodo-bart , Wypadki
Link Dodaj komentarz »

Chorzowianin

5 stref parkowania, nowy cennik, zmiana sposobu poboru opłat, kary za traktowanie parkowych alejek jako atrakcyjnego skrótu, ulgi dla niepełnosprawnych. W najbliższych tygodniach Park Śląski będzie testował zasady nowej polityki parkingowej.

Parkingi w Parku Śląskim. Zmiana zasad i cennika

Na terenie Parku Śląskiego znajduje się ok. 2200 miejsc parkingowych. Dotychczasowy koszt postoju, niezależnie od czasu trwania, wynosił 5 zł w tygodniu i 10 zł w weekendy. Od poniedziałku 18 maja zasady parkowania w największym miejskim parku w kraju ulegną jednak istotnym zmianom.

– Chcemy zracjonalizować ruch samochodowy na terenie parku. Nie jesteśmy przeciwnikami kierowców, jednak uważamy, że liczba aut poruszających się po alejkach powinna zostać ograniczona do niezbędnego minimum. To opinia nie tylko nasza, ale i wielu naszych gości – mówi Arkadiusz Godlewski, prezes Parku Śląskiego.

W obrębie Parku wyznaczono 5 stref parkowania – przy Wesołym Miasteczku, Stadionie Narodowym, Planetarium, od strony ulicy Złotej i od strony ulicy Chorzowskiej na wysokości os. Tysiąclecia. Wjazd i wyjazd do każdej z nich będzie się odbywać tylko w jednym miejscu. Kierowcy, którzy będą chcieli opuścić Park innym wyjazdem, np. skracając sobie tym samym drogę, będą musieli liczyć się z dodatkową opłatą 50 zł. Zmieni się także sposób naliczania opłat.

- Każda godzina postoju w tygodniu będzie kosztowała 2,5 zł, a w weekendy i dni świąteczne 4 zł. Z myślą o kierowcach jedynie dowożących osoby do Parku, pierwsze 15 minut będzie za darmo. Natomiast całkowicie bezpłatnie parkować będą osoby niepełnosprawne. Modyfikacji ulegnie także sam system poboru. Przy wjazdach zamontowaliśmy automaty biletowe i szlabany. Opłaty pobierane będą, jak dotychczas, przez kasjerów – mówi Artur Cieślak, dyrektor ds. administracyjno-technicznych Parku Śląskiego.

Analiza efektów wprowadzenia nowych zasad będzie trwała kilka tygodni. Ostateczny kształt polityki parkingowej zostanie zatwierdzony najprawdopodobniej w połowie wakacji. Wyjątkowo uważnie analizowana będzie przepustowość bramek wyjazdowych w okresach zwiększonego ruchu.

- Park Śląski to nie autostrada. Nie będziemy kosztem zieleni budować kilkustanowiskowych placów poboru opłat. Dlatego należy spodziewać się, że wyjazd nie zawsze będzie płynny. Będziemy jednak pracować nad zoptymalizowaniem pracy kasjerów oraz systemem, który umożliwi nienaliczanie opłaty za czas, który kierowca spędził w kolejce do wyjazdu – mówi Arkadiusz Godlewski, prezes Parku Śląskiego.

W ostatnich latach dochody zarządcy Parku Śląskiego z tytułu opłaty parkingowej wyniosły ok. 800 tys. zł. Środki te zostały przeznaczone na utrzymanie terenów zielonych Parku Śląskiego, remonty infrastruktury drogowej, a także zakup systemu elektronicznego, który zacznie funkcjonować.

Chorzowianin

Marek Zieńczuk miał dwie asysty, Rafał Grodzicki popisał się "atomową główką", a Roland Gigołajew po raz drugi w tym sezonie skarcił "Górali".

Trzy punkty w Bielsku-Białej. Ruch coraz bliżej utrzymania

Roland Gigołajew upodobał sobie Podbeskidzie. Strzelił mu w tym sezonie dwa gole (w sumie ma na koncie trzy) | Fot. Mariusz Banduch

Pechowego remisu z gliwickim Piastem (1:1) piłkarze chorzowskiego Ruchu nie mieli czasu rozpamiętywać. Na finiszu Ekstraklasa gra bowiem co trzy dni. We wtorkowe popołudnie "Niebiescy" poprawili humory sobie i kibicom, wygrywając w Bielsku-Białej z Podbeskidziem 2:0 (0:0)

W porównaniu z meczem z Piastem trener Waldemar Fornalik dokonał dwóch zmian w składzie. Po pauzie za kartki powrócił Grzegorz Kuświk, zaś w drugiej linii pojawił się Roland Gigołajew (na ławce usiadł Jakub Kowalski, zaś Marek Zieńczuk przeszedł na prawą stronę pomocy).

W pierwszej połowie mało było klarownych okazji. Szansę miał piłkarz "Górali" Bartosz Śpiączka, który jednak zwlekał z oddaniem strzału, przekładał piłkę z lewej na prawą nogę. W końcu uderzył, ale bramkarz Ruchu - choć nie była to najpewniejsza interwencja - zażegnał niebezpieczeństwo.

Tuż przed przerwą po przypadkowym odbiciu od nogi Gigołajewa z dystansu huknął Maciej Iwański. "Puto" z trudem odbił piłkę, na szczęście żaden z bielszczan nie czyhał na dobitkę. Jedyny groźniejszy fragment w wykonaniu chorzowian to niecelny strzał Marka Zieńczuka.

- Nieźle operujemy piłką, ale nic z tego nie wynika. Mecz jest senny - mówił w przerwie Zieńczuk, w rozmowie z C+.

"Zieniu" okazał się wiodącą postacią po zmianie stron. "Niebiescy" egzekwowali trzy rzuty rożne z rzędu. Sprawdziło się powiedzenie "do trzech razy sztuka". Po centrze Zieńczuka Rafał Grodzicki urwał się Robertowi Demjanowi i kapitalną "główką" otworzył wynik. Strzał był niezwykle silny, piłka mało nie rozerwała siatki. Co ciekawe, we wcześniejszych 32 spotkaniach tego sezonu chorzowianie nie strzelili ani jednej bramki po rzucie rożnym. W końcu "zaskoczyło"!

Za moment było już 2:0 dla drużyny Fornalika. Znów podawał Zieńczuk, a Gigołajew - w książkowy sposób - przyjął piłkę na klatkę piersiową, a następnie uderzył nie do obrony. Była to bramka niemal tak efektowna jak ta, którą Rosjanin strzelił w grudniowym meczu w Chorzowie. "Gigiemu" - jak widać - Podbeskidzie wyjątkowo odpowiada.

Po drugim trafieniu z drużyny Dariusza Kubickiego zeszło powietrze, bielszczanie jakby stracili wiarę w odniesienie korzystnego rezultatu. Chorzowianie zaś - grając na dużym luzie - mogli jeszcze skarcić gospodarzy. W ostatniej akcji meczu 3:0 "na nodze" miał rezerwowy Jakub Kowalski.

"Niebiescy" awansowali na 10. miejsce, powiększając przewagę nad drużynami ze strefy spadkowej. Następne spotkanie rozegrają przed własną publicznością. W poniedziałek, 25 maja (godz. 18.00), podejmą zamykający tabelę GKS Bełchatów.

33. kolejka T-Mobile Ekstraklasy

Podbeskidzie Bielsko-Biała - Ruch Chorzów 0:2 (0:0)

Bramki: Grodzicki (52), Gigołajew (61).

Żółte kartki: Chmiel.

Sędziował Marcin Borski (Warszawa). Widzów 4563.

Podbeskidzie: Zajac - Górkiewicz (68. Cisse), Stano, Kolcak, Adu Kwame - Deja (73. Trochim), Iwański - Sokołowski, Śpiączka (57. Kołodziej), Chmiel - Demjan.

Ruch: Putnocky - Konczkowski, Grodzicki, Helik, Szyndrowski - Surma, Babiarz - Zieńczuk (90+3. Kowalski), Starzyński, Gigołajew (90. Visnakovs) - Kuświk (86. Efir).

(m)
 

 

 
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 189